Artsen en verzekeraars eruit; Simons wil nog maar één adviesorgaan

DEN HAAG, 3 DEC. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) wil de adviesorganen in de gezondheidszorg vervangen door één adviescollege dat bestaat uit vijf onafhankelijke kroonleden. Voor belangenvertegenwoordigers zoals artsen, werkgevers en verzekeraars is daarin geen plaats.

Simons schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij de Nationale Raad voor de Volksgezondheid, waarin de belangenbehartigers uit de sector zijn vertegenwoordigd, in zijn geheel wil opheffen. De Ziekenfondsraad, het College voor Ziekenhuisvoorzieningen, het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg en de Raad voor de beroepen in de Individuele Gezondheidszorg verliezen hun adviestaak, maar behouden hun wettelijke taken. Simons sluit niet uit dat bestuursorganen waar mogelijk worden samengevoegd als blijkt dat dit de doelmatigheid verhoogt.

De staatssecretaris zegt dat zijn departement in de nabije toekomst uitsluitend behoefte heeft aan adviezen over potentiële trendbreuken in het volksgezondheidsbeleid. Het nieuwe adviesorgaan krijgt de beschikking over een budget van twee à drie miljoen gulden en over een hoogwaardig secretariaat dat per onderwerp een beroep kan doen op deskundigen in en buiten de volksgezondheid.

De onderwerpen die aan het nieuwe orgaan voor advies zullen worden voorgelegd, moeten het primaat van de politiek herstellen c.q. versterken, aldus Simons. Over lopend beleid zal niet meer worden geadviseerd. Ook van ongevraagde adviezen zal in de toekomst geen sprake meer zijn, aldus Simons.

Met ingang van 1995 moet met deze operatie 5,4 miljoen gulden per jaar worden bespaard. Dit bedrag loopt op tot een besparing van 10,1 miljoen per jaar met ingang van 1996. Met de advies- en uitvoeringsorganisaties op het gebied van volksgezondheid is jaarlijks zo'n 90 miljoen gulden gemoeid. Uiterlijk in 1997 moeten de plannen voor een inzichtelijke en doelmatige advies- en uitvoeringsstructuur zijn verwezenlijkt, vindt Simons.