Almere gaat definitief niet naar A'dam

ROTTERDAM, 3 DEC. De gemeente Almere treedt definitief niet toe tot het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA). Wel hebben de gemeente en de ROA afspraken gemaakt over woningbouw, verkeer en vervoer en over de stedelijke ontwikkeling van Almere in de periode 1995 tot 2005.

Deze afspraken, vastgelegd in een convenant, waren een voorwaarde van het kabinet om Almere zelfstandig te laten bestaan. Hierdoor blijft Flevoland ook een provincie en komt een onlangs toegezegde subsidie van 650 miljoen gulden uit het Europees Structuurfonds voor Flevoland niet in gevaar.

“Voorop staat dat Almere zich de komende jaren vanuit een zelfstandige provincie Flevoland en los van het ROA kan ontwikkelen tot een complete en volwaardige stad”, aldus de gemeente.

Het convenant tussen Almere en het ROA voorziet in de bouw van 30.000 woningen voor in totaal 75.000 nieuwe inwoners. Verder worden genoemd de vergroting van de capaciteit van de wegverbinding tussen Almere en Amsterdam/Schiphol vergroot en de aanleg van rijksweg A27 tussen Huizen en rijksweg A6. In het convenant is afgestapt van het idee van het Rijk, dat Almere 380 miljoen gulden zou kunnen bijdragen in het door het ROA verwachte tekort van 400 miljoen gulden. In dat geval zouden de Almeerse grondprijzen met ruim 33 procent moeten stijgen. Dit zou volgens B & W “desastreuze gevolgen” hebben voor de ontwikkeling van met name de sociale woningbouw in Almere.

Door het niet toetreden tot de ROA loopt Almere wel een rijksbijdrage aan het ROA van 79 miljoen gulden voor het verstedelijkingsgebied mis; bovendien stelt de gemeente 75 miljoen aan het ROA ter beschikking.