WERKLOOSHEID

De eerste zin van het hoofdartikel 'De O van oplossing (NRC Handelsblad, 27 november): “De politiek is hardleers”, slaat terug op iedere politiek bewuste burger. Ten aanzien van het erin aangesneden vraagstuk van de chronisch geworden werkloosheid in Europa geldt dat dit probleem door de kiezers (van Nederland) steeds als één van de belangrijkste problemen werd aangemerkt.

De noodgreep nu van Jacques Delors, als voorzitter van de Europese Commissie, door openbare investeringen, speciale leningen, en waar mogelijk ook grepen in pensioenkassen, kortom 'het spenderen van veel belastinggeld' de Europese economie te financieren, kan ook worden uitgelegd de eigen besparingen liever buiten Europa te gaan beleggen. Het is inmiddels overduidelijk geworden, dat er een grote kapitaalstroom, naar Aziatische landen op gang gekomen is. Stellig goed voor de opbouw van de infrastructuur, de werkgelegenheid en concurrentiepositie aldaar. Slecht voor Europa, dat immers in 'de gevarenzone' verkeert. Daarom slecht voor de culturele identiteit van grote bevolkingsgroepen in geheel Europa, die daarmee door steeds verdergaande 'Balkanisering' zal worden aangetast.

Uitermate slecht ook voor het geweten van zowel goedwillende als van hardleerse politieke elites.

    • Drs. D. Verbrugge