Wens van kabinet vervuld; Loonstop in nieuwe Cao wegvervoer

ROTTERDAM, 2 DEC. De chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer ontvangen volgend jaar geen loonsverhoging. Hiermee komen de vakbonden en de werkgevers tegemoet aan de wens van het kabinet.

Minister Kok van financiën liet dit najaar weten de verhoging van de dieselaccijns met 8 procent voor volgend jaar te willen compenseren, mits de lonen in het beroepsgoederenvervoer niet zouden stijgen. Met de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) die de vervoersbonden van de FNV en het CNV en de werkgeversorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) gisteravond voor de 80.000 werknemers overeenkwamen, is aan deze eis voldaan.

Al na de eerste onderhandelingsronde kwamen de bonden en de werkgevers tot een CAO, welke overigens nog wel moet worden voorgelegd aan de leden van de vervoersbonden. Opmerkelijk is dat de vakbonden en de werkgevers een straf voor zieke werknemers hebben ingevoerd. Bij ziekte moeten de chauffeurs voortaan één wachtdag inleveren. Deze zogenoemde arbeidsvoorwaardelijke prikkel is bedoeld om het ziekteverzuim in de bedrijfstak tegen te gaan.

Ook hebben de bonden en de werkgevers afspraken gemaakt over behoud van werkgelegenheid; ondernemers mogen geen mensen ontslaan als in hun bedrijf nog gemiddelde werkweken gelden van 45 uur of meer. Daarnaast is in de CAO overeengekomen de bewijslast over naleving van de collectieve arbeidsovereenkomst om te draaien.

Moesten voorheen de werknemers aantonen dat hun werkgever de CAO niet naleefde, voortaan kunnen bonden eisen dat de werkgever aantoont dat hij de CAO wel naleeft. Doet hij dit niet, dan wordt de ondernemer opgezadeld met een boete van 50 procent boven datgene wat hij niet is nagekomen.

Ook zijn afspraken gemaakt over de regeling voor vervroegd uittreden (Vut). Werknemers die structureel overwerken, krijgen de beloning daarvoor in de Vut-uitkering verrekend. De CAO loopt van 1 januari 1994 tot 1 januari 1995.

Bij de vakcentrale FNV is het akkoord in het beroepsgoederenvervoer vanochtend met instemming ontvangen. De vakcentrale ziet in de principe-CAO een teken dat de vakbonden en de werkgevers op decentraal niveau wel degelijk de afspraken uit het sociaal akkoord van begin november opvolgen.

De centrale werkgevers- en werknemersorganisaties sloten toen een overeenkomst, waarin werd afgesproken dat de bonden hun lonen zouden matigen, indien werkgevers bereid waren afspraken te maken over werkgelegenheid.

Minister De Vries van sociale zaken en werkgelegenheid heeft volgens een woordvoerder van de FNV regelmatig laten doorschemeren niet te geloven dat het sociaal akkoord daadwerkelijk zou worden uitgevoerd.