Verzet tegen bevriezen loon bij gebruik ouderenrichtlijn

ROTTERDAM, 2 DEC. Werkgevers en werknemers keren zich tegen de voorwaarde die minister De Vries van sociale zaken en werkgelegenheid verbindt aan het behoud van de ouderenrichtlijn. De minster eist dat bedrijven die gebruik maken van de richtlijn, die het mogelijk maakt ouderen met voorrang te ontslaan, de lonen bevriezen.

De Vries heeft gisteravond overleg gevoerd met voorzitter J. Stekelenburg van de vakcentrale FNV en voorzitter A. Rinnooy Kan van de werkgeversorganisatie VNO. Morgen legt de bewindsman zijn voorstel aan de ministerraad voor. Zowel de FNV als het VNO hopen dat het kabinet het afschaffen van de richtlijn en de daaraan verbonden voorwaarde van de hand wijzen. Indien het kabinet het voorstel van De Vries toch goedkeurt, gaat het VNO akkoord met de voorwaarde de lonen te bevriezen, aldus een woordvoerder van de werkgeversorganisatie. De FNV daarentegen wil zover niet gaan.

Een woordvoerder van de vakcentrale noemde de voorwaarde van De Vries dat bedrijven in ruil voor het behoud van de ouderenrichtlijn de lonen moeten bevriezen “belachelijk”. De sociale partners spraken van een “geleide loonpolitiek”, die de minister van sociale zaken opnieuw zou willen toepassen.

“De minister moet ophouden met het winkelen in onze CAO's”, aldus een woordvoerder van de FNV. “Hij moet vertrouwen hebben in het sociaal akkoord.” In dit sociaal akkoord, dat werkgevers en werknemers vorige maand in de Stichting van de Arbeid afsloten, staan loonmatiging en behoud van werkgelegenheid centraal.

Oorspronkelijk zou de ouderenrichtlijn op 1 april van dit jaar verdwijnen, maar De Vries zwichtte toen onder druk van de sociale partners. Nu moet de richtlijn per 1 januari van het volgend jaar verdwijnen. De Vries heeft de FNV en het VNO gisteravond toegezegd de richtlijn nog een à twee jaar te willen handhaven, indien de lonen niet stijgen. De werknemers in deze bedrijven zouden er dus in koopkracht op achteruit gaan.

De sociale partners pleiten voor het voortbestaan van de ouderenregeling omdat de slechte economische omstandigheden daartoe zouden nopen. Veel werkgevers en vakbonden menen ook dat het een “sociaal aanvaardbare oplossing” is, als oudere werknemers eerder op straat komen te staan dan jongeren.

De Vries vindt het met voorrang ontslaan van 55-plussers echter haaks staan op het ouderenbeleid in de bedrijven, dat er juist voor moet zorgen dat oudere medewerkers langer aan het werk blijven. De FNV wijst erop dat zolang er nog nauwelijks een dergelijk personeelsbeleid bestaat, de ouderenrichtlijn gehandhaafd moet blijven.

De deadline van De Vries heeft er inmiddels toe geleid dat veel bedrijven nog voor 1 januari een ontslagaanvraag voor relatief veel oudere personeelsleden aanvragen. Een woordvoerder van de Stichting van de Arbeid sprak onlangs van een WIR-effect. Toen het afschaffen van deze investeringssubsidie bekend werd, dienden veel bedrijven het weekeinde vóór de vervaldatum nog snel een aanvraag in.