TURKSE KOERDEN

In het artikel van redacteur Carolien Roelants 'Nachtmerrie-scenario dreigt voor Turkije', (NRC Handelsblad, 23 november), wordt gezegd dat de strijd tussen het Turkse leger en de PKK terroristen in het zuid-oosten van Turkije zou kunnen omslaan in een burgeroorlog en er zo een tweede Joegoslavië zou kunnen ontstaan.

Dit 'scenario' is verre van realistisch en geeft een verkeerd beeld van Turkije. De situatie in het voormalige Joegoslavië en de gebeurtenissen in Turkije zijn niet vergelijkbaar. Joegoslavië was een federatie van staten met een zeer diverse bevolking. In strijd met alle internationale afspraken hebben enkele van deze staten, die later hun onafhankelijkheid uitriepen, het grondgebied van een andere onafhankelijke staat met gebruik van geweld bezet. De Republiek Turkije is een eenheid en is dit in het verleden ook steeds geweest. Het Turkse volk, waartoe ook de mensen van Koerdische afkomst behoren, heeft honderden jaren in eenheid geleefd, oorlog gevoerd en hetzelfde lot ondergaan.

Buitenlanders kunnen onze landgenoten in Turkije die van Koerdische afkomst zijn niet gescheiden zien van de terreur van de PKK in het Zuidoosten. Het aantal Turken van Koerdische afkomst in het westen van Turkije is ongeveer even groot als in het zuidoosten waar wordt gevochten. Als, zoals wordt beweerd, in Turkije “de Koerden worden onderdrukt en gemarteld”, waarom wordt in het Westen niet gevechten en heerst daar geen onrust? Het antwoord is duidelijk: onze landgenoten van Koerdische afkomst zijn tevreden met hun situatie en hebben geen problemen. Het probleem wordt veroorzaakt door de terroristische acties van de PKK die zich schuil houdt in het Zuidoosten. Het terrorisme wordt gesteund door buitenlandse machten die voordeel willen halen uit de onstabiele situatie. Turkije weet dit en het is dus heel normaal dat zij alle maatregelen neemt die nodig zijn tegen een aanslag op de eenheid van de Turkse staat en de veiligheid van de bevolking.

    • Zeki Çelikkol
    • Ambassadeur van de Republiek Turkije