Stijging aantal Nederlanders in Spaanse cellen

MADRID, 2 DEC. Het aantal Nederlanders dat in een Spaanse gevangenis verblijft is het afgelopen jaar sterk gestegen. Het aantal, dat lange tijd rond de zestig schommelde, is op dit moment zo'n 160. Volgens de consulaire afdeling van de Nederlandse ambassade gaat het daarbij vrijwel zonder uitzondering om Nederlandse jongeren van Marokkaanse afkomst die verdovende middelen smokkelden.

Volgens J. Bak, die namens de consulaire afdeling de begeleiding van de gevangenen verzorgt, is de toename van het aantal Nederlandse gevangenen het gevolg van de strengere controle door de Spaanse douane-autoriteiten in het zuiden van Spanje. De meeste gevangenen verblijven dan ook in gevangenissen in de zuidelijke provincies. Ook het aantal gedetineerden in de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla in Noord-Afrika nam daarbij verhoudingsgewijs het meeste toe.

In veel van de gevallen gaat het om de smokkel van Marokkaanse hasj die verborgen wordt in auto's, aldus Bak. De chauffeurs zijn vaak werkloze jongeren van Marokkaanse afkomst, die een bezoek hebben gebracht aan hun familie in Marokko. In de rechtszaal komt hun verdediging er vaak op neer dat de smokkelwaar buiten hun weten in de auto was gemonteerd, maar de Spaanse rechters tonen zich doorgaans weinig ontvankelijk voor dit excuus.

De straffen voor het smokkelen van hasj liggen in Spanje nog altijd aanmerkelijk hoger dan in Nederland. Een kilo hasj staat al snel voor twee en een half jaar cel, terwijl hoeveelheden van meer dan honderd kilo worden bestraft met straffen die oplopen van acht tot twaalf jaar cel.

Enige uitkomst voor de gevangenen biedt het verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen dat tussen Nederland en Spanje geldt. Zijn ze eenmaal in Nederland dan wordt de strafmaat immers aangepast aan Nederlandse normen. In de praktijk betekent dit dat de jongeren in veel gevallen direct op vrije voeten worden gesteld. Niettemin moet er gerekend worden op twee tot drie jaar Spaanse cel. Door de trage rechtsgang in Spanje neemt het uitspreken van een vonnis vaak anderhalf jaar in beslag. De overplaatsing naar Nederland kost gewoonlijk ook een jaar.