SPECIALISTEN

Aan de reeks argumenten tegen het invoeren van het dienstverband voor medische specialisten, genoemd in het artikel van redacteur Q. van Koolwijk (NRC Handelsblad, 24 november) kan ik er nog een toevoegen.

De vrijgevestigd specialist is thans de luis in de pels van het ziekenhuis. Zijn belang bij het instandhouden van het activiteitenniveau is immers een tegenwicht tegen de begrijpelijke aandrang bij ziekenhuismanagers om bij een vast en te krap ziekenhuisbudget de kosten te drukken door de activiteiten, de patiëntenzorg, te beperken.

Daarom staan er ondanks de invoering van de ziekenhuisbudgettering toch betrekkelijk weinig wachtenden voor de ziekenhuisdeuren of op het Binnenhof.

Omgekeerd, als thans alle specialisten in dienstverband werkzaam waren geweest en de produktiviteit van de ziekenhuizen moest stijgen, zou volgens klassieke economische wetten invoering van het huidige systeem van 'stukloon' voor de specialisten, die immers het activiteitenniveau bepalen, een vondst zijn, een plan Simons dat echt werkt.

    • Nieuwerkerk A.D. Ijssel
    • H.C. van Soest