Resultaat van ING vooral hoger door bankactiviteiten

AMSTERDAM, 2 DEC. De netto winst van Internationale Nederlanden Groep (ING), 50.000 werknemers, is in de eerste negen maanden van dit jaar met 11 procent gestegen tot 1387 miljoen gulden. De stijging is met name te danken aan ING Bank, het bancaire bedrijf van de groep.

Op de Amsterdamse Effectenbeurs werd gematigd positief op de resultaten gereageerd, nadat al eerder op gunstige cijfers was gepreludeerd. Het aandeel ING steeg met 1,20 gulden tot 86,70, een jaarrecord. ING veracht voor geheel 1991 dat de winst per aandeel licht zal stijgen. Over de eerste negen maanden steeg de winst van 5,12 gulden tot 5,50 gulden.

Het brutoresultaat van de bank-activiteiten van ING steeg over de hele linie met 16,8 procent tot 1673 miljoen gulden. De bank draagt 720 miljoen gulden af aan de voorziening algemene risico's (VAR), tegen 622 miljoen gulden over eerste negen maanden van 1992. De bank wijt de stijging aan de groei van de kredietportefeuille en de nog steeds zwakke economische ontwikkeling.

Met name de provisiebaten en overige baten van de bank maakten een forse groei door, met respectievelijk 24,4 procent en 33,8 procent. ING Bank boekte hoge provisie-inkomsten uit de effecten- en valutahandel, maar uit de grotere omzet in hypotheken. De interestbaten stegen met 6,1 procent licht. tegenover de batenstijging staat een toename van de latsten met 10,6 procent. De baten/ lastenverhouding, een indicatie van de winstgevendheid, nam toe van 1,38 tot 1,40.

Wanneer overnames, desinvesteringen en valutawijzigingen buiten beschouwing worden gelaten, nam het premie-inkomen van de verzekeringsactiviteiten met 10,3 procent toe tot 14,8 miljard gulden. Het resultaat voor belastingen van de verzekeringstak steeg met 6,2 procent tot 995 miljoen gulden. Het resultaat van de aparte schade-activiteiten en de herverzekeringen daalde.

Het balanstotaal van ING nam met 4,2 procent toe tot 337,3 miljard gulden. Door de boekhoudkundige wijzigingen die ING begin dit jaar doorvoerde, zijn de vergelijkende financiële gegevens over de eerste negen maanden van vorig jaar aangepast. Zonder die aanpassing zou de winststijging over de eerste negen maanden van dit jaar ruim 21 procent hebben bedragen.