Philips-divisie wil werktijden verlengen

NIJMEGEN, 2 DEC. De halfgeleider-divisie van het elektronica-concern Philips in Nijmegen wil voor bijna de helft van zijn werknemers de werkweek uitbreiden van 33,6 tot 42 uur. Op deze manier wil Philips kunnen blijven concurreren met bedrijven in de Verenigde Staten en het Verre Oosten.

Het plan voor werktijdverlenging werd gisteren gelanceerd door J. F. Mansveld, bedrijfsdirecteur Philips Semiconductor Nijmegen, bij de viering van het veertigjarig bestaan van zijn vestiging. Uit een onderzoek naar de internationale concurrentiepositie dat Philips heeft laten verrichten, zou zijn gebleken dat de chipsdivisie van Philips ongunstige werktijden heeft. “Deze achterstand los je niet op door vier dagen per week te gaan werken”, zei Mansveld.

Hiermee verwees hij naar de discussie over de invoering van een vierdaagse werkweek die nu in Nederland actueel is en vooral door de vakverenigingen wordt gepropageerd om nieuwe banen te scheppen. De werktijdverlenging zou in Nijmegen gelden voor ongeveer 1.200 produktiewerknemers op een totaal van 2.600 mensen. De langere werktijden moeten eind volgend jaar worden bereikt door het aantal ploegendiensten terug te brengen van vijf naar vier.

De wens het personeel langer te laten werken wordt ingegeven ook door de specifieke kennis waarover de werknemers moeten beschikken. “We moeten zelf voor onze mensen de opleiding verzorgen”, aldus Mansveld, “dan is het ook plezieriger als ze langer in het bedrijf kunnen werken.

De Industriebond voelt niets voor langere werktijden, zo blijkt uit een reactie van districtsbestuurder P. van Emmenes. “Het valt mij bar tegen van zo'n moderne onderneming als Philips Nijmegen: dit is terug naar de werktijden van 1923. We dreigen in een concurrentie-cirkel tercht te komen, doordat de stappen hier weer worden gevolgd in omringende landen. Bovendien lost het plan ons probleem - scheppen van nieuwe banen - niet op. Daarbij komt dat de werknemers begin jaren tachtig voor de arbeidstijdverkorting hebben betaald door af te zien van prijscompensatie. In deze vorm is werktijdverlenging - kortom - volledig onbespreekbaar”. Philips heeft over de plannen nog geen gesprekken gevoerd met de vakbonden en de ondernemingsraad.

De divisie halfgeleiders heeft vorig jaar een omzet gehaald van 2,1 miljard dollar (3,8 miljard gulden) en verwacht dit jaar een omzetsstijging van nog eens 15 procent te boeken. Divisie-directeur D.J. Dunn, die voor het eerst aparte cijfers voor de halfgeleiders naar buiten bracht, verwacht dat deze groei volgend jaar iets afzwakt en in 1995 nog verder vermindert.

Op de Amsterdamse effectenbeurs steeg de koers van het aandeel Philips vanmorgen 30 cent tot 38,10 gulden.