Pedagogisch regiem

De feiten die dr. N.B. Goudswaard memoreert (W&O, 11 nov.) zijn mij bekend. Ook met hem verschil ik van mening over de interpretatie.

Het ontstaan van bijvoorbeeld zeevaartkundige opleidingen is op zichzelf geen bewijs van een vraag ernaar of behoefte eraan - zeker niet wanneer deze vraag alleen indirect kan worden afgeleid uit het ontstaan van de opleidingen.

De tweede afdelingen van latijnse scholen, gymnasia en athenea waren juist geen succes bij gebrek aan vraag ernaar. Werkgevers konden voor bepaalde beroepen inderdaad al eerder op bepaalde diploma's selecteren. Maar pas vanaf 1830-1850 zijn steeds meer werkgevers in Nederland arbeiders gaan selecteren op diploma's van het lager onderwijs en dat heeft de toeloop naar het lager onderwijs bevorderd. Een hiërarchische rangordening van diploma's met bijbehorende doorstroommogelijkheden is in Nederland langzaam gegroeid en eigenlijk pas door de Mammoetwet van 1968 wettelijk bezegeld.

(Einde discussie - redactie)

    • Dr. Geert de Vries