Parlementsvoorzitter Séguin wil groot Europa

PARIJS, 2 DEC. Hij was een van de leiders van het 'nee' tegen 'Maastricht' in 1992. Philippe Séguin verloor het referendum net en verkoos het voorzitterschap van de Franse Tweede Kamer boven een plaats in de regering-Balladur. Nu is hij terug in het politieke debat, met een bevlogen pleidooi voor uitbouw van de Europese Unie, maar gestuurd door de nationale politiek, èn voor een Groot Europa mèt Centraal-Europa en zonder Amerika.

In een rede van anderhalf uur voor Parijse studenten constateerde Séguin dat Europa zich in een “zwart gat” bevindt. “De Europese Raad ter viering van de Unie voltrok zich in een begrafenisstemming. We zijn bezig Europa kapot te maken. Het uiteenvallen van het Europees Monetair Systeem in augustus betekende waarschijnlijk het einde van de economische unie. De gemeenschappelijke buitenlandse en veiligheidspolitiek is in Sarajevo ter aarde besteld.”

Om te ontkomen aan de ontgoocheling en verbittering van de twaalf lidstaten moet volgens Séguin worden gezocht naar nieuwe inspiratie. Hij mikt op een groot Europa, zonder de Gemeenschap te schaden. “We moeten doorgaan de Gemeenschap te vervolmaken, maar zonder de deelnemende naties af te breken.”

Séguin ontkende dat hij puur-nationalistische instincten volgt, zoals hem vaak wordt aangewreven. Hij zei voort te bouwen op het gedachtengoed van de geestelijke vaders van het verenigde Europa. 'Maastricht' bestaat maar kwijnt weg, de inspiratie is eruit. “Waarom ook doorwerken aan een Europa van de rijke landen”, vroeg Séguin zich af.

De oplossing van Séguin is tweeledig. In de eerste plaats herstel van de politieke zeggenschap in de Europese Unie. Dat wil zeggen sturing door de ministerraden, die hij een grotere legitimatie toekent dan de Europese Commissie. Het Europees Parlement denkt Séguin een rol als senaat toe, terwijl de nationale parlementen hun medewetgevende en controlerende rol ook op het Europese vlak dienen te vervullen.

Daarnaast voorziet de Franse Kamervoorzitter de oprichting van een Organisatie voor Groot Europa, waarin de ex-communistische landen samenwerken met de Twaalf. Dat kan zowel economische als militaire samenwerking inhouden. Voortzetting van de huidige NAVO noemde Séguin een anachronisme. In zijn Europese Veiligheidsraad hebben de Verenigde Staten geen zitting.

De gaullist Séguin (RPR) lanceert deze discussie met het oog op de Europese verkiezingen van volgende jaar. Hij staat met zijn visie tegenover klassieke Europeanen als Giscard (liberaal, UDF). Daarmee bedreigt hij het streven van premier Balladur om één gemeenschappelijke Europese lijst van de regeringspartners RPR en UDF te vormen. De presidentiële ambitie van Balladur is op dezelfde coalitie gebouwd.

    • Marc Chavannes