NS komt met 10-jarige lening

De Nederlandse Spoorwegen (NS) geeft onder garantie van de staat der Nederlanden op de openbare kapitaalmarkt een tienjarige obligatielening uit van 300 miljoen gulden tegen 5 procent. De koers van uitgifte is vastgesteld op 100,65 procent, waardoor het effectieve rendement op 5,79 procent uitkomt.

De rente wordt jaarlijks betaald op 29 december, voor het eerst in 1994. Op 29 december 2003 zal de lening ineens worden afgelost. Notering op de Amsterdamse effectenbeurs wordt aangevraagd.

De vorige guldenslening van de NS op de openbare kapitaalmarkt dateert van 1988. De financieringsbehoefte van de Spoorwegen bedraagt voor dit jaar ongeveer 1,5 miljard gulden, waarin met de uitgifte van deze lening geheel is voorzien. Er werden eerder dit jaar voor 400 miljoen gulden aan onderhandse leningen opgenomen. Eurofima, de Europese maatschappij voor spoorwegfinanciering in Bazel, verstrekte aan de NS dit jaar een lening van 800 miljoen gulden.