KUNSTROOF

Dieven hebben voor ongeveer 500.000 gulden aan schilderijen van Picasso, Chagall en Dali gestolen uit een hotelgarage in het Noordduitse stadje Hanstedt. De kunstwerken zijn van een kunsthandelaar uit Heidelberg. Hij had de werken in een aanhangwagen in de hotelgarage laten staan, die gestolen werd.