ING Rentefonds op ruim 2,5 miljard

Het vermogen van ING Bank Rentegroeifonds heeft een groei van 14 procent tot 2,4 miljard gulden laten zien over de eerste helft van het op 1 april begonnen boekjaar. Inmiddels is het vermogen boven de 2,5 miljard gulden uitgekomen. De intrinsieke waarde per aandeel steeg in deze periode - na vennootschapsbelasting - met 4,6 procent. Het vermogen van het ING Bank Obligatie Fonds nam in dezelfde periode toe met 24 procent tot 925 miljoen gulden. Het in juni uitgekeerde dividend meegerekend, steeg de intrinsieke waarde met 7,7 procent.