Informatiseringsbank

'Informatiseringsbank kan met een beter imago de hele wereld aan'. Deze zinsnede trof mij als ex-gerechtigde op studiefinanciering als een bijzondere vorm van bedrijfsfilosofie. Dhr. Van Eykelenburg heeft de kern van zijn bedrijfsvoering geraakt wanneer hij stelt dat de Informatiseringsbank in feite een communicatiefabriek is, 'een beheersbare fabriek, waarvan alle databases voor de inning, de ontvangstverwerking, de aansturing van de deurwaarderlos van elkaar staan' (W&O 25 nov.).

Veel (ex-)gerechtigden op studiefinanciering hebben inmiddels persoonlijk kennis kunnen maken met de nieuwe bedrijfsfilosofie van de Informatiseringsbank, vooral met de omslag naar inningsbedrijf. Velen zullen echter het produkt van de bank 'informatie over geld' nog niet herkend hebben. Met name als het informatie betreft over geld van de ex-student zelf. Maar, zoals dhr. Van Eykelenburg stelt, 'men verkeert nog in de overgangsfase'. Helaas ben ik in de situatie dat ik nog met enkele oude bedrijfsfilosofen zaken moet doen, maar wel te maken heb met de vernieuwde, gescheiden databases voor inning. Sinds negen maanden tracht ik via diverse steunpunten studiefinanciering, rechtstreekse brieven naar de Informatiseringsbank, deurwaarders, de ombudsman en uiteindelijk via rechtsbijstand te communiceren over de afboeking van mijn betalingen. Ze blijken namelijk in verschillende databases terecht te komen die allen zoals dhr. Van Eykelenburg aangeeft 'los van elkaar staan'.

Ik begrijp dat de Informatiseringsbank er alles aan gelegen is de periode van chaos en een slecht imago te overwinnen. Doch een goed imago wordt gebouwd op levering van kwaliteitsprodukten en adequate informatie. Fantaseren binnen de muren van een zelfgebouwd luchtkasteel levert daaraan geen enkele bijdrage.

    • B. Berenschot