Huren stijgen gemiddeld minimaal 4,25 procent

DEN HAAG, 2 DEC. De huren stijgen volgend jaar met gemiddeld minimaal 4,25 procent; dat is een half procentpunt minder dan het kabinet op Prinsjesdag bekendmaakte. Het politiek conflict tussen de CDA- en PvdA-fractie over het huurwaardeforfait is met deze toezegging van minister Kok (financiën) gisteren bij de behandeling van het belastingplan in de Tweede Kamer opgelost.

In het debat pleitte de CDA-fractie voor een verlaging van de belasting voor huiseigenaren van 2,9 naar 2,7 procent. PvdA en oppositiepartij D66 steunden in eerste instantie het kabinetsvoorstel om het huurwaardeforfait procentueel niet te wijzigen. Maar omdat de huurstijging nu lager uitvalt, gingen PvdA en D66 akkoord met een forfaitverlaging. VVD gaf al in een eerder stadium haar steun aan de verlaging.

Volgens minister Kok kan de forfaitverlaging “aardig in de papieren” lopen. Een verlaging van 2,9 naar 2,7 procent betekent dat de Staat ongeveer 130 miljoen gulden aan inkomsten misloopt. De CDA-fractie heeft daarom vanmiddag voorgesteld om het forfait te verlagen naar 2,8 procent.

CDA en VVD willen dat het huurwaardeforfait wordt verlaagd omdat de huizen de afgelopen jaren fors in waarde zijn gestegen. Huiseigenaren komen daardoor sneller in een hogere waardeklasse terecht. Het forfait is een fictief vastgesteld bedrag - berekend over 60 procent van de verkoopwaarde van een woning - dat belastingplichtigen met een eigen huis bij hun inkomen moeten optellen.

PvdA en D66 vinden dat de huurverhoging kan worden getemperd door een lagere inflatie en de zogeheten bruteringsoperatie. Hierbij worden leningen en subsidieverplichtingen van het rijk aan woningcorporaties tegen elkaar weggestreept. Dit is financieel gunstig voor de corporaties; Kok deelt de redenering van de PvdA en D66.

Het CDA ging formeel akkoord met de verhoging van de benzine- (11 cent per liter) en dieselaccijns (8 cent per liter). De christen-democraten hadden eerder de garantie gevraagd dat de aangekondigde accijnsverhoging op motorbrandstof in Duitsland ook doorgaat. CDA-woordvoerder Reitsma onderstreepte dat lastenverzwaringen en bezuinigingen gelijk op moeten gaan. Zijn fractieleider Brinkman had het kabinet afgelopen zaterdag op een partijcongres gemaand om niet alleen haast te maken met lastenverzwaringen, maar ook op te schieten met bezuinigingen, in het bijzonder op de bijstandsuitkeringen. Kok verzekerde de Tweede Kamer dat de accijnsverhoging in Duitsland absoluut zeker is. Over de bijstand hoeft het CDA zich volgens hem ook geen zorgen te maken. Hij wees op de brief die staatssecretaris Wallage (sociale zaken) hierover dinsdag naar de Kamer heeft gestuurd.

Kok onderstreepte dat hij grote waarde hecht aan “tempo” bij de herziening van de bijstand. De christen-democraten moeten hem als “een bondgenoot” beschouwen als het om het “evenwicht tussen lastenverzwaringen en uitgavenbeperkingen” gaat, aldus de vice-premier.

De Kamer gaat akkoord met een verlaging van de accijns op frisdranken en alcoholvrij bier van 25 naar 20 cent per liter. Ter compensatie worden de accijnzen op echt bier en sterke drank met twee kwartjes verhoogd.

Ook wordt het rijden op LPG financieel gestimuleerd. De wegenbelasting voor auto's die op LPG rijden, wordt jaarlijks met 26 gulden verlaagd. Het kabinet had een verhoging van 122 gulden voorgesteld. Om dit te financieren komt er een nieuwe heffing op LPG van 5 cent per liter.

Minister Kok maakte bekend dat de invoering van de verbruiksbelasting op milieugrondslag op 1 januari niet wordt gehaald. Deze heffing op afval, grondwater en brandstoffen - die de vorige wet WABM vervangt - wordt nu waarschijnlijk op 1 februari ingevoerd omdat de Eerste Kamer het wetsvoorstel niet op korte termijn kan behandelen.