Geld lenen voor uitkeringen; Verzuim van JWG'er blijkt 'schrikbarend'

DEN HAAG, 2 DEC. Het ziekteverzuim onder de jonge werknemers die onder de Jeugdwerkgarantiewet (JWG) vallen is “schrikbarend hoog”.

Dit heeft de Toezichtkamer van de Sociale Verzekeringsraad vastgesteld. Volgens het GAK is het ziekteverzuim onder JWG'ers in vergelijking met vorig jaar met een derde toegenomen: van 4,9 procent naar 6,5 procent dit jaar.

De bedrijfsvereniging die het ziekengeld voor onder anderen de JWG'ers voor haar rekening neemt, heeft geld moeten lenen om de uitkeringen nog te kunnen verstrekken. Het ziekengeld is 167,9 procent hoger dan geraamd. Toch wil het kabinet de JWG-regeling volgend jaar aanzienlijk uitbreiden. De reden is dat jongeren tussen de 18 en 21 jaar straks in principe geen recht meer hebben op een bijstandsuitkering.

Een van de gevolgen van de hoge ziekteverzuim is dat de Bedrijfsvereniging voor Overheidsdiensten de premie voor de ziektewet volgend jaar niet kan verlagen, maar een lichte verhoging voorziet, van 2,75 naar 2,9 procent, om het tekort van dit jaar te dekken. Alle andere bedrijfsverenigingen voorzien juist drastische verlagingen van de ziektewetpremies. De oorzaak daarvan is dat werkgevers volgend jaar de eerste weken van het ziekteverzuim van hun personeel voor eigen rekening moeten nemen, als de Eerste Kamer tenminste instemt met dit wetsvoorstel.

De JWG is op dit moment bedoeld voor jongeren tot 21 jaar en schoolverlaters tot 22 jaar die al een half jaar werkloos zijn. De regeling voorziet in banen bij de overheid en de gesubsidieerde sector. De door het kabinet voorgestelde uitbreiding betreft ook de particuliere sector. Het ziekteverzuim onder de JWG'ers is weliswaar lager dan het landelijk gemiddelde over de laatste twaalf maanden, 7,8 procent, maar voor de leeftijdsgroep wel hoog.

Woordvoerder Verbeet van de Landelijke Vereniging van uitvoeringsorganisaties Banenpool/JWG bevestigt het probleem van het ziekteverzuim. “Het gaat om jongeren met afgebroken of lagere opleidingen. Het is moeilijk om na dat eerste halve jaar van thuiszitten op een ochtend niet lekker te kunnen uitslapen.” De ervaring leert dat het ziekteverzuim onder JWG'ers na een gewenningsperiode weer daalt, aldus Verbeet.