Eigenaar VHS stelt oud-commissaris voor schade aansprakelijk

ROTTERDAM, 2 DEC. Directeur-grootaandeelhouder van het vastgoedfonds VHS, de Haagse onroerend-goedbelegger E. Maas, en aandeelhouder Habo (gemeentelijk bouwbedrijf van Den Haag) willen de vorige week opgestapte waarnemend voorzitter van de VVD, P. Ressenaar, aansprakelijk stellen voor zijn rol als commissaris bij VHS. Hij zou samen met medecommissarissen mr. F.H. Kernkamp, R.H. de Roo, mr. H. Jansen in de periode 1987-1991 het vastgoedfonds 20 à 25 miljoen gulden aan schade hebben berokkend door belangenverstrengeling met de toenmalige grootaandeelhouder Interforce, die tevens de directie over VHS voerde.

VHS zegt schade te hebben opgelopen doordat de toenmalige commissarissen niet ingrepen bij transacties tussen Interforce en VHS waarbij Interforce en VHS conflicterende belangen hadden. Interforce bracht projecten in bij VHS en was gebaat bij een zo hoog mogelijke verkoopprijs, die ten koste ging van de aandere aandeelhouders VHS. Die transacties konden plaatsvinden doordat de directievoerder van VHS, VHS Beheer, in handen was van Interforce.

Uit een onderzoek, dat in opdracht van de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam is ingesteld naar de belangenverstrengeling, blijkt dat de belangen van VHS bij die transacties ondergeschikt waren aan die van Interforce. Bovendien stonden de commissarissen van VHS in een persoonlijke en zakelijke relatie tot Interforce en haar directeur R. ter Linden.

Ressenaar was verder ook nog zakelijk betrokken bij de handel van directeur Ter Linden. Zo meldt het onderzoek dat Ressenaar bemiddelde bij de aankoop van het bedrijf Verboom, daar samen met Ter Linden commissaris werd, en ook weer bemiddelde bij verkoop.

Bovendien stelt Habo de VHS-commissarissen verantwoordelijk voor een schade van ongeveer 2 miljoen gulden. De betrokkenen zullen door de advocaat van Maas en Habo, mr. Th. Sandberg, hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld wegens wanbeleid en gebrek aan toezicht.

De huidige directeur-grootaandeelhouder Maas verklaarde vanochtend dat hij aanvankelijk zelf niet wilde procederen, maar dat hij terwille van Habo heeft besloten mee te werken. “Door inbraken op het kantoor van VHS zijn grote delen van de administratie weggeraakt. Ik was zelf toen nog niet betrokken bij VHS dus ik weet feitelijk niet wat er aan de hand was. Op de laatste aandeelhoudersvergadering heeft de Habo echter gezegd dat indien wij niet meewerkten aan een onderzoek naar het verleden van VHS wij ook aansprakelijk zouden worden gesteld. Wij hebben toen goede afspraken kunnen maken over de kosten van het proces.”

Behalve commissarissen staat ook accountants een procedure te wachten. De voormalige accountant H. van Kuik van een failliete grootaandeelhouder van VHS, R&R, en het kantoor waartoe hij behoort, Coopers & Lybrand, worden aansprakelijk gesteld voor de schade van ongeveer 4 miljoen gulden. Maas: “Wij hebben besloten niet te procederen omdat bij mijn maatschappijen Coopers de boekhouding doet. Ik heb die claim overgedragen aan Uni-Invest.

VHS kwam in de problemen doordat 550.000 aandelen in maart 1991 werden geplaatst bij dochterbedrijven van R&R tegen de inbreng van de aandelen van het bedrijf Stentor dat tot de R&R-groep behoorde. Stentor was niet in het bezit van goedgekeurde jaarstukken en andere benodigde stukken.