Dochter van Hoogovens schrapt banen

ROTTERDAM, 2 DEC. Staalcenter Roermond, onderdeel van de Hoogovens Groep, gaat een scherpe sanering doorvoeren. Bij deze reorganisatie moeten 83 van de 170 arbeidsplaatsen vervallen. Gedwongen ontslagen zijn onvermijdelijk, zo heeft de onderneming gisteren bekendgemaakt.

Staalcenter Roermond (SCR) bewerkt plaatstaal voor de transportmiddelen-, de grondverzet-, de machinebouw- en de constructie-industrie. Volgens de directie is men door de slechte ontwikkelingen in de metaalverwerkende industrie gedwongen tot deze reorganisatie. Hoewel de onderneming de afgelopen jaren al vaker getracht heeft door stroomlijning van de produktie en vermindering van personeel tot rendementsherstel te komen, is het operationeel resultaat alleen maar lager geworden. In 1993 verwacht het bedrijf een verlies van 5,8 miljoen gulden. Het eigen vermogen is negatief.

Staalcenter Roermond zal in de toekomst in afgeslankte vorm verder gaan. Het Thermal Machining Center (TMC), gespecialiseerd in laserbrandsnijden, wordt verzelfstandigd, maar zal wel nauw blijven samenwerken met SCR. Staalcenter Roermond zoekt ondertussen aansluiting bij een sterke partner. Op dit moment onderhandelt de directie met het bedrijf Laura Metaal in Eygelshoven en Maastricht over de mogelijkheid dat Laura Metaal een groot deel van de activiteiten van SCR overneemt. Laura Metaal is toeleverancier voor de zware-transportindustrie en maakt profielen en bermbeveiligingssystemen. Er werken 180 mensen.

Dat een reorganisatie onafwendbaar is, beseffen de vakbonden ook. Volgens bestuurder J. Teuwen van de Unie BHLP dreigt de onderneming anders zelfs in liquidatie te komen. Met de verklaring van de directie dat de slechte marktomstandigheden de huidige moelijkheden hebben veroorzaakt, is Teuwen het echter niet eens. Volgens hem is de slechte bedrijfsvoering mede debet aan de ontstane situatie en zijn eerdere reorganisaties slecht doorgevoerd. “Men heeft in de beginfase geen fundamentele keuzes gemaakt, de genomen maatregelen hebben contra-produktief gewerkt”, aldus Teuwes. Volgens hem heeft SRC tien jaar geleden weliswaar besloten als gespecialiseerde toeleverancier verder te gaan, met een bijbehorend investeringsplan en organisatiestructuur, maar is het bedrijf tegelijkertijd voor een groot deel blijven opereren als een bedrijf dat weinig gespecialiseerde produkten fabriceert. Op dat segment van de markt is de concurrentie groot en zijn de prijzen zeer laag, terwijl de orders klein en complex zijn.