Club polishouders Vie d'Or zet in op winnen vertrouwen

BREUKELEN, 2 DEC. Ze zaten er strijdbaar bij, de bestuursleden van de Vereniging Belangen Polishouders Vie d'Or, die gisteren in een Van der Valk-uitspanning te Breukelen samenkwamen. Maar tot volgende week is het niet alleen voor individuele polishouders van de in financiële nood verkerende levensverzekeraar, maar ook voor de vereniging zelf afwachten. Pas dan komt de Verzekeringskamer naar buiten met gegevens die moeten uitwijzen of er een financieel gat in de balans van Vie d'Or zit, en zo ja hoe groot. Dan ook zal de Verzekeringskamer, die op dit moment een grootschalig onderzoek bij de Vie d'Or heeft lopen, zijn oordeel vellen over de levensvatbaarheid van Vie d'Or, en kan worden begonnen aan een reddingsoperatie.

Het bestuur van de belangenvereniging bestaat uit gedupeerden, en “om elke schijn van belangenvermeninging te voorkomen” is degene van hen met de kleinste polis, de Waganingse bioscoop-exploitant G. Kuipers, gekozen tot voorzitter. Eventuele banden met tussenpersonen zijn er volgens de Vereniging niet. Maar goed ook, want onder de polishouders van de verzekeringsmaatschappij bestaat nog steeds grote onduidelijkheid welke tussenpersonen nu wel of niet, direct of indirect, deel uit maakten van het informele imperium van de gewezen Vie d'Or-directeur F.M.

Intussen zal de vereniging het geknakte vertrouwen van de polishouders in alles wat met financiën van doen heeft, moeten winnen. Een vertegenwoordiger van de Consumentenbond, die gisteren aanwezig was, maakte gewag van veel telefoontjes van verontruste polishouders, en dan niet alleen die van Vie d'Or. De onrust is groot. Er is een geval bekend van een polishouder die 1,7 miljoen gulden aan polissen bij de Veldhovense verzekeraar af sloot.

Het bestaan van een rivaliserende belangengroep uit Harlingen, onder leiding van bedrijfsadviseur Van der Hidde, werkt niet mee. Van der Hidde laakte nog onlangs de contributie van 100 gulden die de vereniging van zijn leden vraagt, en is tegen de volmacht aan de advocaten die de polishouders bij toetreding tot de vereniging moeten ondertekenen. Voorzitter Kuipers zei gisteren echter dat het grote aantal polishouders moeilijk kan worden bediend, wanneer er geen middelen zijn. Eventuele overschotten worden volgens hem teruggestort. De volmacht aan de advocaten dient er volgens de vereniging voor om voor de rechtbank hard te kunnen maken dat de vereniging ontvankelijk is, en daarom in het belang van de polishouders kan optreden.

Kuipers zegt Van der Hidde al herhaaldelijk te hebben uitgenodigd, maar deze gaf daaraan geen gehoor. Het idee uit Harlingen om de polishouders zelf gezamenlijk geheel Vie d'Or over te laten nemen, werd gisteren vooralsnog naar het rijk der fabelen verwezen.

Om de betrouwbaarheid verder te onderstrepen verzekerde de Vereniging zich gisteren van een zware juridische delegatie van het advocatenkantoor Loeff Claeys Verbeke onder leiding van mr.L. Spigt. Hij buigt zich vooralsnog vooral over theoretische vragen. De belangrijkste daarvan is op wie de schade die de polishouders oplopen kan worden verhaald. Vie d'Or zelf is de eerst aangewezene, maar wanneer er na een reddingsoperatie alle polishouders zo goed en kwaad zijn gecompenseerd is er alleen verhaal mogelijk bij derden.

Uiteraard kan, wanneer schuld is vastgesteld, het voormalige bestuur en de toezichthouders aansprakelijk worden gesteld. Een claim richting aandeelhouder Banque Suez hangt vooral af van de mate van betrokkenheid van de bank bij transacties van voormalig Vie d'Or-directeur M.

Spigt ziet weinig heil in het aansprakelijk stellen van tussenpersonen, via welke de polishouders hun verzekering hebben afgesloten. Er is wel een arrest van de Hoge Raad waarin een beleggingsadviseur is veroordeeld wegens het doordrijven van een foutief advies. Bovendien zijn er aanwijzingen dat tussenpersonen, ook die buiten M's imperium, zich toekomstig binnen te halen provisies alvast contant lieten uitbetalen, soms via Curacao. Met het vooruit betalen van die provisies werd de financiële positie van Vie d'Or op korte termijn ondermijnd.

Aanwijzingen voor de omvang van het gat in de balans, wijzen volgens de vereniging vooralsnog op rond de 50 miljoen gulden, tegen een totale reserve van 350 miljoen gulden een tekort van 10 à 20 procent. De verzekerden zijn daarmee zeker niet hun geld kwijt. Bij afkopen moeten de polishouders een veel groter verlies nemen dan het bijpassen van het tekort aan reserve. Gisteren werd geschat dat de bodem voor de schade van de polishouders ligt op circa veertig procent van het door hen ingelegde bedrag, maar de situatie kan per polishouder aanzienijk verschillen.

Een eventuele redding van Vie d'Or, die de schade verder kan beperken, kan volgens de vereniging verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de beoordeling van financiële positie die vandaag moet zijn afgerond en volgende week wordt geopenbaard. De bestaande aandeelhouders, Suez en twee participatiemaatschappijen, zouden door bijstorting het gat in de balans kunnen dichten. Ook zijn er volgens het advocatenkantoor gesprekken gaande met andere verzekeraars over het overnemen van de Vie d'Or-polissen.

Inmiddels is contact gelegd met het ministerie van financiën. Alle activiteiten van Vie d'Or zijn immers bevroren. Polishouders die nu niet in staat worden gesteld hun fiscaal aftrekbare premie te betalen, kunnen bijvoorbeeld in de knoop raken met hun eventuele vooraftrek over dit jaar.

Concrete succes heeft de vereniging nog niet geboekt. Inmiddels zijn duizend aanmeldingen van polishouders al verwerkt, nog maar een dertiende deel van alle polishouders. Maar achter Kuipers wacht nog een plastic zak vol formulieren.

    • Maarten Schinkel
    • WABE van ENK