Centrale opvang 7 maanden; Kamer steunt plan asielopvang van kabinet

DEN HAAG, 2 DEC. De Tweede Kamer steunt het plan van het kabinet om asielzoekers niet langer dan zeven maanden in de centrale opvang van de rijksoverheid te houden en vervolgens gemeenten verantwoordelijk te maken voor verblijfsgerechtigde asielzoekers.

Dat bleek gisteren tijdens een overleg dat de Kamer had met minister d'Ancona (WVC) en staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting). d'Ancona toonde zich verheugd over de 'brede steun' van de Kamer voor de oplossing van “een best wel moeilijk probleem”.

Vorige week bereikte het kabinet overeenstemming met gemeenten en provincies over het nieuwe opvangmodel, dat een betere doorstroming van centrale naar decentrale opvang moet bewerkstelligen. Lange asielprocedures en de aanvankelijk afhoudende houding van veel gemeenten bij asielopvang hebben ervoor gezorgd dat de centrale opvang van asielzoekers stagneert. d'Ancona onderstreepte dat de nieuwe aanpak alleen kan werken als de duur van de centrale opvang flink wordt bekort. Daartoe is het 'essentieel' dat het ministerie van justitie, verantwoordelijk voor de toelating van asielzoekers, er voor zorgt dat de asielprocedure binnen zeven maanden kan worden afgerond, aldus d'Ancona. Volgens Justitie kan dat als de Eerste Kamer snel akkoord gaat met een wijziging van de Vreemdelingenwet, die de mogelijkheden van afgewezen asielzoekers om tegen die beslissing in beroep te gaan beperkt.

Gemeenten die ook nu nog weigeren asielzoekers op te nemen, zouden volgens de Tweede Kamer daartoe gedwongen moeten worden. Maar staatssecretaris Heerma zei gisteren er goede hoop op te hebben dat alle ongeveer 650 gemeenten binnen enkele weken aan de opvang meedoen. Momenteel zijn er nog zestien weigerachtige gemeenten, acht minder dan een week geleden. Heerma: “Het gaat goed, ik ben hier niet ontevreden over.”

De Kamer drong er bij d'Ancona op aan zoveel mogelijk zelf te laten doen, zoals koken en afwassen. Alle aanwezige fracties namen afstand van het Nederland-is-vol-sentiment. “Ik word misselijk van die discussie”, aldus het Tweede-Kamerlid Versnel (D66). Dijkstal (VVD) maakte daarbij de aantekening dat het in Nederland “wel knap druk begint te worden”. Dit jaar verwacht het ministerie van justitie ongeveer 38.000 asielzoekers. Het nieuwe opvangmodel dat medio volgend jaar gaat functioneren is berekend op 35.000. In november hebben zich 3.068 nieuwe asielzoekers aangemeld, onder wie 698 uit het voormalige Joegoslavië. In dezelfde maand vorig jaar waren dat er 2.393. De afgelopen maand werden 1.603 buitenlanders verwijderd. Daarmee loopt het totaal aantal verwijderingen dit jaar op tot 19.168.