BIJZIENDHEID

In het artikel "Gezondheidsraad: bril beter dan populaire lasermethode' (NRC Handelsblad, 26 november) wordt gemeld dat patiënten na het ondergaan van een Excimer laserbehandeling wegens bijziendheid (PRK) een jaar lang een pijnlijk oog zouden kunnen hebben. Uit onze eigen ervaring van bijna 2 jaar behandelen en meer dan zeshonderd procedures is gebleken dat de patiënten ten hoogste 2 of 3 dagen een pijnlijk oog hebben. Ik ken geen enkele patiënt die langer een gevoelig oog had.

Deze behandeling wordt nu in vrijwel alle landen ter wereld verricht. In Duitsland is de behandeling van bijziendheid tot -6 Dioptrie met Excimer laser jongstleden september officieel als klinische behandeling geaccepteerd en dit is 5 jaar na de introductie van deze behandeling.

In de FDA-studie in de Verenigde Staten zijn tweeduizend behandelingen gedaan en in een patiëntenenquête bleek dat 96,6 procent van de behandelde patiënten de behandeling opnieuw zou laten ondergaan.

In de Royal Australian Navy worden patiënten na Excimer laserbehandeling geaccepteerd terwijl dit na radiale keratotomie (RK) niet het geval is.

In de onderzoekingen tot nu toe wordt bij 0,5 procent van de patiënten een geringe visusdaling gezien hetgeen hetzelfde complicatiepercentage van zachte contactlenzen is. Overigens heb ik wel ogen verloren zien gaan na ontstekingen door zachte contactlenzen terwijl dit bij de Excimer laserbehandeling vrijwel zeker nimmer zal gebeuren.

De gehele controverse lijkt sterk op die van het al dan niet implanteren van kunstlenzen zo'n 20 jaar geleden. Toen werd het als nauwelijks acceptabel gezien en nu worden er in Nederland ten minste dertigduizend per jaar verricht en in de Verenigde Staten meer dan 1 miljoen per jaar.

    • Prof. Dr. A.F. Deutman