BETUWELIJN [2]

De samenvatting van de voors en tegens van de Betuwelijn (NRC Handelsblad, 16 november) was zeer informatief.

Eén belangrijk aspect bleef echter geheel ongesproken namelijk of onze grote oosterbuur Duitsland officieel van de Nederlandse plannen op de hoogte is gebracht en ook officieel toegezegd heeft medewerking te zullen verlenen om op gepaste tijd en wijze de Betuwelijn op het Duitse spoorwegnet aan te sluiten. Of is dat fase 2, waar pas aan begonnen zal worden wanneer de eventuele lijn tot Zevenaar gereed is? Je weet maar nooit in Nederland. Ik herinner me nog heel goed dat Nederland op eigen houtje de autosnelweg A12 richting Duitsland aanlegde, bleek toen de grens bereikt was de Bondsrepubliek niet van zins was deze op het Duitse autobahnnet aan te sluiten alvorens Nederland het na de Tweede wereldoorlog geannexeerde gebiedje Elten teruggegeven had. Dat heeft toen nog wel even geduurd.

    • G. Elzinga