Werkloosheid in Frankrijk gestegen naar 12 procent

PARIJS, 1 DEC. De werkloosheid in Frankrijk is in oktober met 1,2 procent gestegen tot 12 procent van de werkende bevolking. Dat is een sterkere stijging dan in de drie voorgaande maanden. Het totale aantal werklozen bedraagt nu 3,28 miljoen. De stijging in een jaar is 11,9 procent.

De werkloosheid is het sterkst toegenomen bij de jongeren. Voor mannen onder de 25 nam de werkloosheid in één maand toe met 2,9 procent, in een jaar met 14,3 procent. Het aandeel van jongeren onder de 25 in de totale werkloosheid bedraagt 22,6 procent. Onder mannen van 25 tot 49 is de stijging overigens nog groter: 20,4 procent.

In het werklozenlegioen wordt het aandeel van de langdurig werklozen gestaag groter: 31,7 procent van de werklozen is nu langer dan een jaar werkloos. De laatste maand groeide hun aantal met 3,2 procent.

Alleen in Spanje (22 procent) en Ierland (18 procent) is de werkloosheid hoger dan in Frankrijk. Italië heeft ongeveer het zelfde cijfer. Engeland schommelt rond de 10 procent, maar Duitsland, Amerika en Japan komen veel lager uit.

De jongste cijfers komen op een ongunstig moment voor de regering, die veel aandacht heeft gegeven aan de eerste tekenen van herstel van de economische bedrijvigheid. Ondernemers hebben weer meer vertrouwen en vollere orderportefeuilles, de terugval in investeringen is tot staan gekomen en het publiek is weer gaan kopen. Kort voordat mogelijk een in Frankrijk als bedreigend ervaren regeling voor een wereldhandelsakkoord aan de man moet worden gebracht, kan de regering dit soort somber nieuws missen als kiespijn.

    • Marc Chavannes