Vorig jaar veel minder vervuilde grond voor zuivering aangeboden

DEN HAAG, 1 DEC. In Nederland is vorig jaar meer verontreinigde grond naar stortplaatsen afgevoerd en minder grond voor 'zuivering' aangeboden aan reinigingsinstallaties. De vuilverwerkers moesten gifgrond uit het buitenland importeren om hun installaties draaiende te houden.

Dit blijkt uit een gisteren verschenen rapport dat is opgesteld door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het ministerie van VROM, het RIVM, de Vereniging van Afvalverwerkers en het Afval Overleg Orgaan. Het rapport geeft een overzicht van de hoeveelheden en manier waarop afval in 1992 is verwerkt.

Het ministerie van VROM wijt de toename van de stort van vervuilde grond onder meer aan enkele grote bodemsaneringsoperaties die in 1992 van start zijn gegaan. Daardoor moest veel onreinigbare grond worden verwerkt. Volgens het Afval Overleg Orgaan is een mogelijke verklaring ook te vinden bij de stortplaatsen zelf. “Exploitanten krijgen steeds minder afval aangeboden. Daarom doen ze extra moeite om vervuilde grond te krijgen, zodat hun inkomsten op peil blijven”, aldus H. Huisman van het Afval Overleg Orgaan.

Het ministerie van VROM werkt momenteel aan een maatregel die de stort verbiedt van vervuilde, nog reinigbare grond. Die regel is echter pas volgend jaar maart gereed en zal op zijn vroegst begin 1995 van kracht worden. Enkele provincies hebben inmiddels zelf een stortverbod ingesteld.

Ondanks de stijging van de stort van vervuilde grond, is de totale hoeveelheid gestort afval met 12 miljoen ton gelijk gebleven. De hoeveelheid groente, tuin en fruitafval die tot compost is verwerkt, is verdubbeld tot ruim 600.000 ton. Voor volgend jaar, als compostering van gft-afval verplicht wordt, verwacht VROM dat 1,4 miljoen ton wordt omgezet tot grondbemester.

Volgens Huisman is er nog een lange weg te gaan voordat in Nederland alle afval op verantwoorde wijze wordt verwerkt. De recente controle op afvaltransporten heeft dat nog eens uitgewezen, meent hij. “We hebben reden om aan te nemen dat behoorlijke afvalstromen in de illegaliteit zitten. Afval wordt geëxporteerd zonder dat we het weten.”