Uitvoering bonus/malus verschilt

ROTTERDAM, 1 DEC. De bedrijfsvereniging in Nederland hanteren verschillende richtlijnen bij het toepassen van de bonus/malus regeling. Dit concludeert de Universiteit van Amsterdam uit een nog niet gepubliceerd onderzoeksrapport van het ministerie van sociale zaken.

De bonus/malus regeling geeft werkgevers respectievelijk een beloning of een boete als zij een arbeidsongeschikte aannemen of als een van hun werknemers in de WAO belandt.

Volgens onderzoekers van het Hugo Sinzheimer Istituut, gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam, vorderen het ABP, het Spoorwegpensioenfonds en enkele bij het GAK aangesloten bedrijfsverenigingen de boete als de werknemer na een jaar Ziektewet en een jaar WAO nog geen vervangend betaald werk heeft.

Daarentegen zouden andere bedrijfsverenigingen van de boete afzien als de werknemer na twee jaar niet volledig arbeidsongeschikt is - minder dan 80 procent. Ook zouden deze bedrijfsverenigingen de boete niet vorderen indien de werkgever de arbeidsongeschikt geraakte werknemer vervangend werk aanbiedt, maar deze het weigert.

Naast het signaleren van deze verschillen pleit het Hugo Sinzheimer Instituut ervoor geen onderscheid te maken tussen arbeidsongeschiktheid door ongelukken op het werk of in de eigen tijd. De werkgevers maakten eerder bezwaar tegen het ontbreken van een dergelijk onderscheid. Staatssecretaris Wallage van sociale zaken heeft de werkgeversorganisaties juist uitgenodigd om over een eventuele bijstelling te praten.