Troepen Mozambique beginnen demobilisatie

MAPUTO, 1 DEC. De regering van Mozambique en de voormalige verzetsbeweging Renamo zijn het gisteren eens geworden over de opening van twintig inzamelingspunten waar hun troepen de wapens moeten inleveren en waar zij zich kunnen verzamelen voor een hergroepering. De ontwapening en demobilisatie moeten volgens het vredesakkoord tussen beide partijen voorafgaan aan de verkiezingen, die gepland staan voor oktober volgend jaar.

Volgens een woordvoerder van Renamo zijn de troepen van de verzetsbeweging al onderweg naar de inzamelingspunten. De soldaten kunnen kiezen of ze willen terugkeren in de burgermaatschappij of willen toetreden tot het nieuwe nationale leger van Mozambique. De demobilisatie moet eind januari voltooid zijn. De speciale afgevaardigde van de Verenigde Naties in Mozambique, Aldo Ajello, was tevreden over de bereikte vooruitgang.

De regering en Renamo tekenden in oktober 1992 een vredesakkoord, waarmee een einde kwam aan een burgeroorlog die zestien jaar had geduurd. De eerste vrije verkiezingen zouden oorspronkelijk al in oktober van dit jaar worden gehouden, maar werden uitgesteld omdat de vredesmacht die de VN Mozambique beloofd hadden, met grote vertraging in het land arriveerde. De vredesmacht bestaat uit ruim zevenduizend troepen. In mei begonnen de VN met de repatriëring van 1,3 miljoen Mozambikanen die tijdes de burgeroorlog naar buurlanden waren gevlucht.

Ondands incidentele schendingen en wederzijdse beschuldigingen van verdergaande bewapening heeft het bestand in Mozambique standgehouden. De VN hebben de verkiezingen ook uitgesteld om een debacle als in Angola te voorkomen. Daar waren in een vergelijkbare situatie de troepen nog niet gedemobiliseerd op het moment dat verkiezingen werden gehouden en barstte de burgeroorlog weer in volle hevigheid los toen de verzetsbeweging UNITA zijn verkiezingsnederlaag niet accepteerde. In de Angolese burgeroorlog vallen naar schatting duizend doden per dag. De operatie in Mozambique wordt nu gezien als een van de succesvolste VN-operaties. (Reuter, AFP)