Thyssen boekt omvangrijk verlies

Het Westduitse staalconcern Thyssen heeft het per eind september beëindigde boekjaar afgesloten met het grootste verlies uit zijn geschiedenis. Thyssen leed een recordverlies van 994 (ruim 1,1 miljard gulden). Dit heeft de onderneming gisteren meegedeeld.

Het grote verlies is volgens de raad van bestuur uitsluitend te wijten aan de slechte gang van zaken in de staalsector. Het concern zal over het afgelopen boekjaar geen dividend uitkeren. In het afgelopen boekjaar heeft de Thyssen-groep ruim 10.000 arbeidsplaatsen geschrapt; de groep telt nu nog krap 137.000 werknemers.

Over de omvang van het verlies in de staaldivisie doet de raad van bestuur geen mededelingen. Gezegd wordt slechts dat door de sterk teruglopende afzet- en prijsontwikkeling en door de aanhoudende concurrentieverstoring als gevolg van grote overheidssubsidies in de Europese staalsector “een zeer groot verlies” werd geleden. De staalafzet van Thyssen liep met 15 procent terug tot 10,6 miljard mark. De totale omzet van de Thyssen-groep verminderde van 35,8 tot 33,5 miljard mark. Ook in de divisies Investeringsgoederen, handel en dienstverlening liep de omzet terug, maar in die sectoren werd nog wel winst geboekt.