Sipek ontwerpt nieuw museum in Den Bosch

DEN BOSCH, 1 DEC. - Het college van B en W van Den Bosch heeft architect Borek Sipek opdracht gegeven een ontwerp te maken voor een nieuw museumgebouw bij het Kruithuis. In dit zeventiende-eeuwse gebouw is het Bossche Stedelijk Museum voor Hedendaagse Kunst gehuisvest.

Al een jaar geleden reserveerde de gemeenteraad van Den Bosch 14 miljoen gulden voor de nieuwbouw, die een einde moet maken aan het nijpende ruimtegebrek in het museum.

De in Praag geboren Sipek studeerde architectuur in Hamburg en Delft en woont sinds 1983 in Amsterdam. Hij is door president Havel van Tsjechië benoemd tot hoofdarchitect van de Praagse Burcht. Deze meerjarige opdracht behelst zowel restauratiewerken als een aantal nieuwbouwprojecten.

Sipek verwierf internationale erkenning met zijn meubel- en glasontwerpen. Kort geleden ontving hij uit handen van Prins Bernhard voor zijn gehele oeuvre de eerste “Prins Bernhardfonds-prijs voor Toegepaste Kunst en Bouwkunst”.