Met 37 tegen 34 stemmen; Senaat stemt voor regeling euthanasie

PAG.22 REACTIES / GESCHIEDENIS; PAG.9 HOOFDARTIKEL

DEN HAAG, 1 DEC. De Eerste Kamer is gistermiddag met 37 tegen 34 stemmen akkoord gegaan met de euthanasieregeling van minister Hirsch Ballin (justitie) en staatssecretaris Simons (volksgezondheid).

De regeringspartijen CDA en PvdA, die de afgelopen week dreigden tegen het wetsvoorstel te stemmen, draaiden halverwege de middag onverwachts bij, nadat Hirsch Ballin onoverkomelijke bezwaren bij beide fracties had weggenomen. De fracties van VVD, D66, GroenLinks, SGP, GPV en RPF stemden unaniem tegen. Tegen stemden ook de CDA-senatoren Eversdijk en Coenemans.

Vorige week eiste de CDA-fractie van Hirsch Ballin extra waarborgen in de meldingsprocedure voor euthanasie die nog door beide Kamers van het parlement moet worden goedgekeurd. De christen-democraten vreesden voor een medische praktijk waarbij artsen straffeloos het leven van patiënten al dan niet op verzoek kunnen beëindigen. De meldingsprocedure via de gemeentelijke lijkschouwer aan de officier van justitie zou te veel het karakter van een automatisme krijgen, aldus CDA-woordvoerder Fleers, die ook wees op het geringe aantal artsen dat daadwerkelijk wordt vervolgd.

Toen CDA-minister Hirsch Ballin vorige week op verzoek van zijn geestverwanten in de senaat toezegde inderdaad door middel van centrale registratie van meldingen via het OM een scherpere controle op de euthanasiepraktijk in te stellen, ging dat voor de PvdA te ver.

Het evenwicht waarop het compromis tussen beide regeringspartijen is gebaseerd, was zoek, zo constateerden enige PvdA-senatoren afgelopen maandag.

Gisterochtend zwakte CDA-woordvoerder Fleers zijn eis met betrekking tot de registratie van meldingen af. Dit zou slechts noodzakelijk zijn voor het “staatstoezicht”. PvdA-senator Van den Berg dreigde niettemin vervolgens onverholen de samenwerking met het CDA op het punt van de euthanasieregeling op te zeggen. “Wij achten het gebruik van de registratie van meldingen voor de vervolging praktisch niet werkzaam en gelet op de mogelijke consequenties ook niet aanvaardbaar.” Hirsch Ballin verzachtte vervolgens zijn uitspraken op het punt van de registratie: “Uiteraard kan er geen vervolging plaatsvinden op grond van het enkele feit van statistische afwijkingen.”

De onduidelijkheid voor de artsen is nu toegenomen. Dit zei algemeen secretaris Th. van Berkestijn van de artsenorganisatie KNMG in een eerste reactie op het euthanasiebesluit. De Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie is teleurgesteld over de afloop van het debat. Volgens een woordvoerster blijft het bezwaar overeind dat de strafbaarheid is gebleven.