Meerderheid Campina in Duitse coöperatie

ROTTERDAM, 1 DEC. Campina Melkunie krijgt een meerderheidsaandeel in de Duitse zuivelcoöperatie Südmilch. De Nederlandse coöperatie heeft daarover overeenstemming bereikt met de bewindvoerder van Südmilch, zo heeft Campina bekendgemaakt.

Südmilch (omzet 1,2 miljard mark) verkeert sinds juli van dit jaar in surséance van betaling als gevolg van het faillissement van de Oostduitse dochter Sachsenmilch. Campina Melkunie zal ten minste 51 procent van de aandelen van Südmilch overnemen. Daarnaast stelt de Nederlandse coöperatie zich garant voor de uitgifte van nieuwe aandelen in Südmilch.

Hoeveel Campina Melkunie betaalt voor Südmilch is nog onbekend. De Duitse bewindvoerder Volker Grub van Südmilch liet eerder weten dat belangstellenden zeker 120 miljoen Dmark op tafel zouden moeten leggen. Het agrarische weekblad De Boerderij meldt deze week dat Campina 200 miljoen Dmark heeft geboden. Campina wil nog geen bedragen noemen “omdat pas na de aandeelhoudersvergadering duidelijk is hoe groot ons aandeel zal zijn in de nieuwe aandelenemissie”, aldus een woordvoerder. In principe kan Campina de volledige emissie, die maximaal 120 miljoen Dmark zal bedragen, voor haar rekening nemen. Volgens de Nederlandse onderneming hebben de Duitse coöperaties die tot nu toe met Südmilch samenwerkten laten weten dat zij zoveel nieuwe aandelen willen kopen dat zij in het totale aandelenpakket een belang van 25 procent krijgen. Op dit moment is 57 procent van de aandelen in handen van een aantal coöperaties. Dertig procent van de overige aandelen is op de beurs geplaatst. Campina Melkunie zal de overname financieren met behulp van bankleningen.

Campina Melkunie, in 1989 ontstaan uit fusie van de zuivelcoöperaties DMV Campina en Melkunie Holland, is met ruim 11.000 aangesloten melkveehouders de grootste zuivelcoöperatie in Nederland en vierde zuivelonderneming in Europa. De coöperatie heeft een jaaromzet van 5,6 miljard en heeft 7.200 mensen in dienst van wie er 1.600 in het buitenland werken. Door de overname van Südmilch wordt Campina Melkunie ongeveer een kwart groter. De coöperatie verwerft bovendien een belangrijk aandeel op de Duitse markt voor yoghurt en toetjes. Südmilch behaalt 85 procent van de omzet binnen Duitsland.

Südmilch zal naar verwachting vanaf 8 december niet langer in faillissement verkeren. De komende dagen overlegt bewindvoerder Grub nog met de schuldeisers over een definitieve regeling voor de afwikkeling van de schulden.