Meer onderzoek naar uitbreiding banen Schiphol

HOOFDDORP, 1 DEC. De kans is groot dat het onlangs afgesloten milieu-onderzoek naar de gevolgen van de uitbreiding van de luchthaven Schiphol wordt heropend.

Daarbij zouden alsnog enkele varianten voor start- en landingsbanen worden onderzocht, die ontbreken in de begin vorige week verschenen Integrale Milieu-Effecten Rapportage (IMER) over Schiphol. Dit heeft de opsteller van de IMER, ir. H. de Vrede, desgevraagd meegedeeld. Verschillende politieke partijen en milieu-groepen uitten vorige week kritiek op de IMER. In hun ogen veelbelovende baanvarianten kwamen in de rapportage niet aan de orde. In de IMER zijn zes baanvarianten voor de gewenste uitbreiding van Schiphol onderzocht op de gevolgen voor het milieu. Geen van de zes alternatieven voldoet in alle opzichten aan de eerder gestelde eisen. Per saldo scoort de variant waarin parallel aan de bestaande Zwanenburgbaan een nieuwe vijfde start- en landingsbaan wordt aangelegd het minst slecht, aldus de IMER. Dit is ook de variant waarvoor het kabinet afgelopen zomer zijn voorlopige voorkeur uitsprak. Het kabinet wil nog voor kerst een zogenoemde planologische kernbeslissing over de Schiphol-uitbreiding treffen.