Kritiek van artsen op nieuwe regels euthanasie

ROTTERDAM, 1 DEC. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) vindt dat met de nieuwe euthanasiewetgeving de onduidelijkheid voor artsen is toegenomen. Zo wijst de algemeen secretaris van de artsenorganisatie, Th. van Berkestijn, erop dat minister Hirsch Ballin (justitie) weliswaar heeft beloofd de registratie van euthanasie-aanmeldingen niet te gebruiken voor een actief opsporingsbeleid, maar toch aanscherping van het beleid heeft toegezegd.

Ook heeft Van Berkestijn bezwaar tegen de belofte dat de familie van de patiënt bij de melding wordt betrokken. “Zo krijgt de familie een politiepet opgezet”, aldus de algemeen secretaris vanmiddag, “en dat zet de vertrouwensrelatie met de arts onder druk.” Volgens Van Berkestijn ontstaat zo de mogelijkheid dat de patiënt zegt dat de euthanasie maar niet moet worden gemeld. Dat is volgens hem onpraktisch, want minder melden is juist iets wat noch KNMG noch de politiek wil.

De KNMG-secretaris stelt verder vast dat voor euthanasie bij wilsonbekwamen dezelfde meldingsprocedure gaat gelden als voor wilsbekwamen, terwijl de inhoudelijke normen nog niet vaststaan. Het is dus de vraag wat in die gevallen moet worden gemeld. Toch heeft Van Berkestijn goede hoop voor de toekomst “want D66 heeft er in de Senaat op aangedrongen dat de minister de KNMG in het vervolgtraject betrekt.”

Ook de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie is teleurgesteld over het “slechte wetsvoorstel”. “Euthanasie had in de wet verankerd moeten worden”, aldus voorzitter A. Janink. “Nu blijft een arts die euthanasie pleegt schuldig volgens het wetboek van strafrecht en is het onzeker in hoeverre zijn rechtszekerheid is gegarandeerd. Ook voor de patiënt is het niet leuk om te weten dat een arts die euthanasie pleegt vervolgd kan worden.”

Net als de KNMG vreest Janink dat de nieuwe wetgeving ertoe leidt dat artsen minder gevallen van euthanasie zullen melden. “We waren juist zo blij dat het boven tafel kwam.” Volgens Janink staat de politiek te ver van de maatschappij. “Uit onderzoek blijkt dat 78 procent van de Nederlanders euthanasie ethisch verantwoord vindt. Dan zou de politiek het ook moeten legaliseren.” Ze noemt het wel “een stap vooruit dat er nu iets in de wet is vastgelegd over euthanasie”. “Eindelijk heeft de politiek erkend dat je niet om euthanasie heen kunt.”

De Nederlandse bisschoppen onthouden zich vooralsnog van commentaar. Tijdens de bisschoppenconferentie begin december zullen zij zich buigen over de nieuwe euthanasiewetgeving.