Hongkong zet plan-Patten door

PEKING, 1 DEC. De Uitvoerende Raad (kabinet) van Hongkong heeft ondanks de dreigementen met extreme maatregelen van de zijde van China besloten een deel van de democratische hervormingsvoorstellen van gouverneur Chris Patten aan de Wetgevende Raad (parlement) voor te leggen.

Het betreft de minst controversiële aspecten van de hervormingen van het kiesrecht, namelijk verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd van 21 naar 18 jaar en afschaffing van benoemde zetels voor de twee gemeenteraden en negentien districtsraden van de verschillende delen van de zes miljoen inwoners tellende kroonkolonie: de steden Hongkong Island en Kowloon, de gepachte 'New Territories' en de verschillende deelsteden en landelijke gebieden daarvan.

Deze verkiezingen zullen in 1994 worden gehouden en de raden moeten vervolgens - op dezelfde manier als Provinciale Staten in Nederland de Eerste Kamer kiezen - in 1995 tien leden in de 60 zetels tellende Wetgevende Raad voor de hele kroonkolonie kiezen. De verkiezingen van 1995 zijn voor China veel kritieker dan die in 1994, maar niettemin wordt verwacht dat China ook hierover een harde - wellicht destructieve - confrontatie zal beginnen. De huidige 19 districtsraden bestaan in totaal uit 274 gekozen en 140 benoemde leden, de gemeenteraden uit 72 direct gekozen, 27 door de gouverneur benoemde en 19 indirect gekozen leden. China wil de benoemde zetels handhaven omdat het zo kan verzekeren dat daar Peking-welgevallige vertegenwoordigers komen.

China heeft op de laatste aankondiging nog niet specifiek gereageerd, maar gisteren gewaarschuwd dat unilaterale hervormingen volstrekt onaanvaardbaar zijn. Verscheidene pro-Chinese notabelen in Hongkong hebben bepleit dat China nu meteen voorbereidingen begint om een tegenregering op te zetten. Zhang Junsheng, vice-directeur van het persbureau Nieuw China in Hongkong, China's de facto ambassade, zei gisteren dat China diep teleurgesteld is over het uitblijven van een Chinees-Brits akkoord na 17 onderhandelingsrondes. Maar de verantwoordelijkheid voor de mislukking legde hij geheel in handen van de Britten.