Griepgolf is 'begin van epidemie'

ROTTERDAM, 1 DEC. Het aantal gevallen van griep is de afgelopen twee weken ruim verdubbeld van gemiddeld 8 tot 20 per 10.000 inwoners. Het Nationaal Influenza Centrum spreekt van het begin van een epidemie.

De griepgolf begint dit jaar uitzonderlijk vroeg. Mensen die zich laat hebben laten inenten lopen alsnog risico omdat het vaccin pas na twee weken bescherming biedt. Het Influenza Centrum raadt gewoonlijk aan de griepprik tussen eind oktober en half november te halen.

Griepvirussen veranderen jaarlijks. Het heersende virus heeft Nederland vorig jaar bereikt vanuit Azië. Het virus maakt deel uit van het huidige vaccin. Een griepepidemie is een bijna jaarlijks terugkerend verschijnsel. De laatste forse epidemie was in de winter van 1990. De twee jaren daarop heerste griep minder. Aan het eind van het afgelopen jaar stak het huidige virus de kop op. Over de omvang van een mogelijke epidemie dit seizoen kan dr. E. Claas van het Influenza Centrum geen voorspellingen doen. “Epidemieën zijn volledig onvoorspelbaar.” Ook een verklaring voor het vroege tijdstip van de huidige golf is niet te geven. In Engeland begon twee weken geleden een 'analoge' griepgolf, die inmiddels weer is afgezwakt.

Jaarlijks sterven gemiddeld tweeduizend mensen als gevolg van griep. Vooral mensen uit de zogeheten risicogroepen zijn het slachtoffer: ouderen boven de zestig, CARA-, astma- en hartpatiënten en diabetici. Ongeveer eenderde van hen laat zich inenten. Voor mensen die levensgevaar lopen bestaan speciale medicijnen. Om resistentie van het virus te voorkomen zijn ze op beperkte schaal beschikbaar.

Bij een gemiddelde van 20 griepgevallen per 10.000 inwoners werden in de randstad 14 mensen ziek en in het oosten en zuiden van het land 23 mensen. Op het platteland worden 33 op de 10.000 mensen ziek, in de grote steden 28 en in de middelgrote plaatsen 15 mensen. In de tweede week van november sloeg de griep vooral toe in de leeftijdsgroep van vijf tot veertien jaar. Er is nu sprake van een verdere “uitwaaiering”.