Gereformeerd bestuur van stichting rusthuis stopt geld in eigen zak

MIDDELBURG, 1 DEC. Bestuursleden van de Stichting Rusthuizen der Gereformeerde Gemeenten in Zeeland hebben grote sommen geld van deze stichting in eigen zak gestoken. Het gaat om honderdduizenden guldens. Onderzoek heeft verder uitgewezen dat de boekhouding van de stichting een chaos is.

Het provinciebestuur van Zeeland heeft de bestuursleden gisteren gesommeerd op te stappen. Het dagelijks bestuur moet, volgens de provincie, als hoofdverantwoordelijke in elk geval weg. Het algemeen bestuur wordt verzocht zich ook op zijn positie te beraden. “Want het algemeen bestuur heeft”, volgens gedeputeerde A.J. Dijkwel, “onvoldoende controle uitgeoefend.”

De kwestie heeft de reformatorische gemeenschap in Zeeland in rep en roer gebracht. De stichting exploiteert de bejaardentehuizen Rehoboth in Goes, Eben Haëzer in Middelburg, en ruim 200 bejaardenwoningen in Goes, Middelburg, Tholen, Vlissingen en Yerseke. De fraude kwam aan het licht toen de stichting een serre wilde laten bouwen aan het bejaardentehuis in Goes. De provincie ontdekte dat het bestuur had verzuimd een verklaring van geen bezwaar aan te vragen. En dat was reden voor onderzoek. Toen bleek dat de boekhouding niet deugde stelde het provinciebestuur begin deze maand een accountantsonderzoek in. Gisteren werd het rapport gepresenteerd.

De secretaris en een voormalig penningmeester van de stichting, hebben zich kwistig laten betalen voor klusjes die ze voor de stichting zouden hebben verricht. De secretaris, bijvoorbeeld, een accountant uit Kortgene, ontving over de jaren '90, '91 en '92 meer dan één miljoen gulden aan vergoedingen voor onder meer secretariaats-, administratie-, en reiskosten. De penningmeester streek een ton voor 'opzichterswerkzaamheden' op. Het provinciebestuur kan nog niet exact aangeven welk deel van de betalingen onterecht was. In het geval van de secretaris gaat men voorlopig uit van vier ton, maar dit bedrag kan, na verder onderzoek, veel hoger uitvallen.

De accountants constateerden bij hun onderzoek een oerwoud van ondoorzichtig opgevoerde posten, onvolledige declaraties, en betalingen die in strijd waren met de statuten. De stichting wordt verplicht de jaarrekeningen over 1990 en 1991 opnieuw op te stellen. De rekening over 1992 moet nog worden ingediend. Wanneer blijkt dat de stichting te veel rijksgelden heeft ontvangen via de Wet op de Bejaardenoorden, zal de provincie die bedragen terugvorderen. Het bestuur van de stichting reageert vrijdag op het onderzoeksrapport.