Geen knollen maar citroenen

Eigenlijk boterde het al jaren niet tussen Citroën en garagehouder Cor Scheepers. Tot groot ongenoegen van de autofabrikant slaagde Scheepers er telkens weer in het nieuwste model Citroën in zijn showroom in Helmond te presenteren, ruim vóór de officiële Nederlandse introductie. En dat terwijl Scheepers niet eens een echte Citroën-dealer was! Via zijn buitenlandse relaties wist Scheepers de nieuwste types echter steeds in een vroeg stadium te bemachtigen.

In maart van dit jaar was het weer raak. Daags na de wereldpremière in Genève kondigde de Helmonder in verschillende dagbladen de Nederlandse primeur aan van het nieuwste model: “Niet naar Genève maar naar Cor Scheepers en Zn. voor de nieuwe Citroën Xantia.”

Voor de autofabrikant was dit de druppel die de emmer deed overlopen. Hij stuurde Scheepers meteen een brief die aan duidelijkheid niets te wensen overliet. De presentatie van de Xantia diende onmiddellijk gestaakt te worden. Bovendien, zo eiste Citroën, moest Scheepers alle stickers, posters en reclameborden waarop het merk Citroën voorkwam, uit zijn zaak verwijderen, zodat niemand meer zou denken dat hij ook maar iets met de Franse auto te maken had.

Toen de zichzelf 'citrofiel' noemende Helmonder dit weigerde spande Citroën een kort geding aan. Met succes. De president van de rechtbank in Den Bosch bepaalde dat Scheepers in zijn reclame geen gebruik meer mocht maken van het merk Citroën en verplichtte hem de Xantia meteen uit zijn showroom te halen. Dat was redelijk volgens de rechter omdat op deze manier zoveel mogelijk zou worden voorkomen “dat Scheepers nog verder ten nadele van Citroën de vruchten zou plukken van zijn onrechtmatig handelen”.

Het lijkt er op dat vooral deze laatste uitdrukking in het vonnis van de rechtbankpresident in Den Bosch alle creativiteit in de citrofiel heeft losgemaakt. Want, zo redeneerde Scheepers, ik mag dan misschien niet meer adverteren met het woord- en beeldmerk Citroën, dat betekent natuurlijk niet dat ik geen reclame mag maken voor de citroen. En dus liet de autoverkoper zich meteen bij de Kamer van Koophandel inschrijven als handelaar in citrusvruchten. Vervolgens verving hij in al zijn reclamemateriaal het woord Citroën door een afbeelding van een citroen en bestelde hij 7.500 kilo citroenen, die hij uitstalde in een kraampje voor zijn garage. De kranten kregen een nieuwe tekst voor de advertenties door: “Maak de slagzin af en verdien ƒ 5,-. Cor Scheepers verkoopt geen knollen maar citr..nen.”

Zo, dat probleem was de wereld uit. En ook voor de Xantia had hij een oplossing. Het vonnis bepaalde immers dat de Xantia niet in de showroom mocht staan. Er buiten mocht dus wel, meende Scheepers. En zo parkeerde Scheepers de auto gewoon voor de garage en zette hij zijn activiteiten als pseudo-dealer voort.

Natuurlijk, het was een mooie publiciteitsstunt van de garagehouder, maar toch niet geheel zonder risico's. Immers, had de rechter niet bepaald dat Scheepers voor elke overtreding van het vonnis ƒ 25.000,- boete moest betalen? En was hij met zijn citroenen en de Xantia voor de deur niet in overtreding? Citroën meende van wel. Scheepers moest betalen, aldus de autofabrikant. Toen de garagehouder dit weigerde liet hij beslag leggen op diens bezittingen.

Nu was het de beurt aan Scheepers om een kort geding aan te spannen, om het beslag te laten opheffen. En ditmaal trok de Helmonder wel aan het langste eind. Het eerder uitgesproken vonnis bepaalde volgens de rechter dat Scheepers moest stoppen met de presentatie van de Xantia, in het bijzonder door hem uit zijn showroom te halen. Dit 'in het bijzonder' diende men beperkt uit te leggen, aldus de rechter. De presentatie buiten de showroom viel dan ook niet onder het opgelegde verbod.

Ook het gebruik van de afbeelding van een citroen bleef naar de mening van de rechter buiten het bereik van het vonnis. Over citroenen werd niet gesproken.

Voorlopig zet de citrofiel zijn handel in Citroën en citroen dus gewoon voort. Voor hoelang is de vraag, want de autofabrikant is intussen in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak.

    • Bas Kist