Formateur Antilliaans kabinet aangesteld

WILLEMSTAD, 1 DEC. Gouverneur J. Saleh heeft prof.dr. A.F. Paula gevraagd op zeer korte termijn een interim-kabinet voor de Nederlandse Antillen samen te stellen. Het interim-kabinet dient uit niet meer dan zes ministers te bestaan. Normaal bestaat de Antilliaanse regering uit acht leden.

Paula moet ervoor zorgen dat het interim-kabinet het vertrouwen heeft van een meerderheid van het Antilliaanse parlement, waarbij de betrokkenheid en de belangen van alle vijf eilanden gewaarborgd blijven. Het door Paula te formeren kabinet moet een concreet actieplan opstellen voor het realiseren van “werkbare en evenwichtige aanpassingen” in de staatkundige en financiële verhoudingen binnen de Antillen. Tevens moeten de voorwaarden worden geschapen en concrete voorstellen worden gedaan voor verbetering en, waar nodig, de sanering van het 'comptabel bestel' van de landsoverheid en de eilandgebieden.

Het interim-kabinet zal ten slotte, volgens de opdracht van de gouverneur, een actieplan moeten presenteren tot verdere verbetering van de kwaliteit van het bestuur.

De Antilliaanse regering diende vorige week woensdag haar ontslag in nadat ze de meerderheid in het parlement was kwijt geraakt. Omdat Liberia-Peters als premier aftrad, minister Dester Nisbeth al eerder had bedankt en de twee ministers van de Bonaireaanse partij UPB eveneens hun zetel ter beschikking stelden, bestaat het kabinet nu uit slechts vier personen. Suzanne Römer, de minister van justitie, is voorlopig aangewezen als eerste minister van het inmiddels demissionair geworden kabinet.

Op 25 februari volgend jaar worden nieuwe verkiezingen gehouden.