Financiën wil dat WVC schade betaalt

DEN HAAG, 1 DEC. Het ministerie van financiën wil van het ministerie van WVC een schadevergoeding van vijf miljoen gulden omdat WVC acht terreinen en magazijnen voor een vermoedelijk te lage prijs heeft verkocht. De transacties hadden plaats zonder de Dienst der Domeinen van het ministerie van financiën daarbij in te schakelen. Beide departementen onderhandelen nog over de schadevergoeding.

De rijksrecherche doet een “oriënterend vooronderzoek” om te zien of zich bij de verkoop van de zogenaamde MIBO-complexen (Materialen In Bijzondere Omstandigheden) - opslagplaatsen van allerlei noodmateriaal in geval van oorlog - onregelmatigheden hebben voorgedaan. De Kamer mag een onderzoek van de accountantsdienst van WVC vertrouwelijk inzien, zegde minister d'Ancona (WVC) de parlementariërs gisteren toe tijdens het vragenuur.

Met minister Kok en staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) verschafte d'Ancona een toelichting op de verkoop van de acht complexen. Toen Domeinen in dit voorjaar in de gaten kreeg dat WVC de percelen van de hand deed, greep de dienst in. Kok wees d'Ancona er destijds op dat de handelwijze in strijd was met de Comptabiliteitswet. Ook gisteren zei hij dat WVC in strijd met de regels handelde. De rol van A.G. Smallenbroek (oud-burgemeester van Smallingerland en sinds juli vorig jaar raadsadviseur onroerend goed van WVC) bij de verkoop van de complexen, betrof volgens d'Ancona slechts een “marginale toetsing op cijfers”. Ook zijn rol wordt door de rijksrecherche onderzocht.

Inmiddels zijn de percelen voor veel hogere prijzen doorverkocht. Van Amelsvoort weigerde bedragen te noemen. In het verleden is het vaker voorgekomen dat ministeries eigendommen hebben verkocht zonder Domeinen in te schakelen, volgens de staatssecretaris door een gebrek aan kennis van de procedures. Op een vraag van het Tweede-Kamerlid Van Erp (VVD) zei Van Amelsvoort dat het debatje van gisteren ertoe had bijgedragen dat dit in de toekomst niet meer zal voorkomen.