De Croo: liberalisering niet goed voor de luchtvaart

BRUSSEL, 1 DEC. De Europese luchtvaartindustrie moet niet terugkeren op de ingeslagen weg van liberalisering. De enige manier om de concurrentieslag met de Amerikaanse maatschappijen te overleven, is verlaging van de kosten. Maar de lasten van de noodzakelijke saneringen mogen niet eenzijdig worden afgewenteld op de overtollige werknemers die op straat komen te staan.

De Belgische liberale politicus Herman de Croo heeft dat gisteren in Brussel gezegd op een bijeenkomst van de EU-ministers van transport. De Croo is voorzitter van een 'comité van wijzen' dat volgende maand een rapport zal uitbrengen over de situatie in de noodlijdende Europese luchtvaartindustrie.

Gisteren hielden de ministers een eerste, voorzichtige bespreking over de toestand in de luchtvaart. De bekende tegenstellingen doken daarbij opnieuw op. Aan de ene kant zijn er de landen als Frankrijk - dat momenteel grote problemen heeft met de sanering van het zwaar in de rode cijfers verkerende Air France - en vooral ook België, die weliswaar niet pleiten voor het terugschroeven van besluiten om het Europese luchtverkeer te liberaliseren, maar die toch belangrijke beschermende maatregelen willen nemen. Zo wil Frankrijk dat er afspraken worden gemaakt over bevriezing van vervoerscapaciteit op bepaalde routes. Dergelijke zogeheten 'vrijwaringsmaatregelen' zijn mogelijk volgens het huidige pakket van afspraken over liberalisering. Volgens Frankrijk en België is het noodzakelijk dat vanuit Brussel snel een signaal wordt gegeven dat luchtvaartmaatschappijen niet aan hun lot worden overgelaten.

Aan de andere kant willen landen als Groot-Brittannië, Nederland en Denemarken vasthouden aan de liberaliseringsgedachte. Ze zijn huiverig om nu al besluiten te nemen over beschermingsmaatregelen.

De Croo zei gisteren dat de Europese luchtvaartmaatschappijen hun (arbeids)kosten moeten verlagen en dat er tegelikertijd gemeenschappelijke kostenbesparende acties moeten worden ondernomen. Bijvoorbeeld door de nu nog versnipperde luchtverkeerbegeleiding in Europa te stroomlijnen en door de afhandelingskosten op de vliegvelden te verlagen.