Coöperatie PLO, Israel in VN

NEW YORK, 1 DEC. De Verenigde Staten en Rusland hebben gisteren een ontwerp-resolutie in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties ingediend waarin het vredesproces in het Midden-Oosten wordt verwelkomd. Het is het eerste stuk van dien aard waaraan Israel en de Palestijnse Bevrijdings Organisatie beide hebben meegewerkt.

Het ontwerp betuigt “volledige steun” voor het akkoord dat op 13 september in Washington door Israel en de PLO werd ondertekend, en voor een 'agenda voor vrede' die Israel en Jordanië een dag later tekenden. Daarbij wordt de noodzaak onderstreept van snelle vooruitgang op de andere sporen van de Arabisch-Israelische vredesonderhandelingen.

De VS en Rusland hopen dat het ontwerp bij consensus zal worden aangenomen, zonder stemming. Er is echter verzet te verwachten van sommige Arabische landen, waaronder Syrië, dat zo zijn bezwaren heeft tegen het besluit van de PLO een akkoord met Israel te sluiten zonder op de andere Arabische landen te wachten.

In de afgelopen tientallen jaren van Israelisch-Arabische confrontatie zijn, mede op initiatief van de PLO, tientallen fel anti-Israelische resoluties aangenomen door een automatische meederheid van Derde-wereldlanden. Een van die resoluties, die zionisme gelijkstelde aan racisme, is inmiddels ingetrokken; aan de rest zou worden gewerkt. (Reuter)