AbvaKabo: geld van instellingen voor meer werk

UTRECHT, 1 DEC. De grootste vakbond binnen de FNV, de AbvaKabo, wil voor het behoud van werkgelegenheid geld uit de budgetten van ziekenhuizen en andere instellingen halen. Dit kan leiden tot minder zorg, waardoor patiënten langer op de wachtlijst staan.

Het hoogste orgaan van de ambtenarenbond, de bondsraad, heeft gisteren ingestemd met dit aanbod. De bond kondigde eerder aan genoegen te nemen met een bevriezing van de lonen, als het kabinet de voorgenomen bezuiniging van 550 miljoen gulden van tafel haalt. Door die bezuiniging dreigen er in de zorgsector 12.500 banen verloren te gaan, menen de vakbonden.

Weigert het kabinet echter deze bezuiniging ongedaan te maken, dan wil de AbvaKabo onder meer geld uit de budgetten van de ziekenhuizen halen voor behoud van werkgelegenheid. In 1992 sloten de vakbonden en de werkgevers een tweejarige CAO voor het personeel in de ziekenhuizen af, waarvan een deel werd gefinancierd uit de budgetten van de instellingen.

Na afloop van de vergadering van de bondsraad zei CAO-coördinator J. Bensch dat zijn leden niet op voorhand genoegen nemen met loonmatiging. Eerst moeten de werkgevers afspraken maken over behoud en toename van werk, bij voorkeur in meerjarige collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's).

De ambtenarenbond eist, evenals de meeste FNV-bonden, volgend jaar een loonsverhoging die gelijk is aan de compensatie voor de gestegen prijzen (2,5 procent). Alleen als er afspraken over werk worden gemaakt of als het kabinet de aangekondigde bezuiniging ongedaan maakt, wordt de looneis naar beneden bijgesteld.

De AbvaKabo sluit volgend jaar onder meer nieuwe CAO's in de zorgsectoren af, waar totaal 570.000 mensen werken. Minister d'Ancona van WVC heeft 185 miljoen gulden toegezegd voor een 'arbeidsmarktimpuls'. Hiermee moeten vooral langdurige werklozen, allochtonen en vrouwen in de zorgsector aan werk worden geholpen. De AbvaKabo zei gisteren volgend jaar slechts 85 miljoen te kunnen gebruiken. Hiermee wil de bond 7.500 mensen aan een baan helpen. “In één jaar kunnen we 185 miljoen niet wegzetten”, aldus voorzitter C. Vrins.

De 100 miljoen gulden die overblijft, wil de vakbond gebruiken om het bezuinigingsbedrag van 550 miljoen te verminderen tot 450 miljoen gulden. Daarmee geeft de AbvaKabo impliciet aan dat het onwaarschijnlijk is dat het kabinet de bezuiniging geheel van tafel haalt.

Bovendien knabbelt het kabinet aan de toegezegde 185 miljoen voor de 'arbeidsmarktimpuls'. Ruim 62 miljoen gulden zou nodig zijn voor de financiering van nieuwe functiewaarderingssystemen in de bejaardenoorden en gezinsverzorging. Daarnaast moet 15 miljoen gulden een deel van het gat dichten, dat is ontstaan doordat de bezuinigingen op de bejaardenoorden niet doorgaan.