WADDENGAS

In zijn brief (NRC Handelsblad, 23 november) beschrijft W.J. Goosen van Greenpeace Nederland de gevolgen van een eventuele 'blow out buiten de boorbuis om' in de Waddenzee.

Hij stelt ten onrechte dat bij de totstandkoming van het Stuurgroep-rapport 'Mijnbouwactiviteiten in de Waddenzee' geen aandacht is besteed aan een dergelijke blow-out. Deze blow-outs (cratering) zijn wel degelijk besproken. Op grond van geologische, seismische en boortechnische argumenten zijn ze door de samenstellers van het rapport niet van toepassing verklaard voor de Waddenzee. De belangrijkste reden is geologisch, de afwezigheid van gasvoorkomens boven het steenzout in onze Waddenconcessies.

Ook Goossens analyse van de effecten gaat mank. Diepgaande studies zijn gewijd aan wat er gebeurt met het condensaat dat met het gas mee uitgeblazen wordt. De conclusie is dat slechts minder dan tien procent van dit condensaat niet verdampt en dat dit door (biologische) afbraak, verspreiding en verdunning absoluut niet kan leiden tot onherstelbare schade aan het Waddengebied. Dit correspondeert met de uit de literatuur bekende 'No Effect Concentration'.

    • Ir. H.G. Dijkgraaf
    • Direkteur Nam