Topambtenaar voor herindeling departementen

DEN HAAG, 30 NOV. Mr. G.J. van Dinther, secretaris-generaal van het departement van justitie, vindt dat welzijn en volkshuisvesting moeten worden overgeheveld naar Binnenlandse Zaken.

Op deze manier komt de decentralisatie die op die twee terreinen aan de gang is, “nog beter en sneller van de grond”. Van Dinther zei dit vanmorgen op een congres in Den Haag over verzelfstandiging bij de rijksoverheid. Tot nu toe hebben de hoogste ambtenaren van de departementen, verenigd in het 'SG-beraad', altijd gemeend dat samenvoeging van departementen geen prioriteit heeft. Het college dat door Van Dinther wordt voorgezeten zag herindeling als sluitstuk van de ontwikkeling van de huidige ministeries naar kleinere 'kerndepartementen', die zich alleen nog bezig houden met het maken van beleid.