Simons differentieert korting in psychiatrie

DEN HAAG, 30 NOV. Algemeen psychiatrische ziekenhuizen die volgend jaar door de bezuiniging van drie procent op hun budget in de problemen komen, zullen zoveel mogelijk worden ontzien. Daar staat tegenover dat psychiatrische ziekenhuizen die er financieel beter voor staan, meer zullen moeten bezuinigen.

Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) zei dat gisteren in de Tweede Kamer, waar werd gesproken over het Financieel Overzicht Zorg 1994. De bezuiniging op de algemeen psychiatrische ziekenhuizen moet volgend jaar vijftig miljoen gulden opleveren en is voor een groot deel het gevolg van hogere uitgaven dan geraamd voor de ambulante instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (Riaggs) en ambulante psychiatrie.

De verschuiving van geld van de instellingen naar psychiatrische hulp buiten de muren past in de zorgvernieuwing die minister d'Ancona (WVC) en Simons voor ogen staat. Een deel van de opbrengst (23 miljoen) van de bezuiniging wordt in een vernieuwingsfonds gestopt, de rest dient als compensatie voor de overschrijdingen. In een motie pleitten PvdA en D66 ervoor om de 25 miljoen gulden die de overschrijding bij de Riaggs moet compenseren, in het zorgvernieuwingsfonds te stoppen. Als enige fractie wees GroenLinks de bezuiniging op de psychiatrische ziekenhuizen volledig af.

De Tweede Kamer toonde zich bezorgd over de opeenstapeling van eigen bijdragen voor voorzieningen en verstrekkingen in de gezondheidszorg, omdat die vooral ouderen, chronisch zieken en gehandicapten zal treffen. Nadat de Kamer Simons om een beter inzicht had gevraagd in de effecten van al die eigen betalingen, liet de staatssecretaris weten dat er momenteel een ambtelijk onderzoek wordt gedaan naar eigen bijdragen in de kwartaire sector. Dat onderzoek moet voor 1 april klaar zijn. Onlangs zegden Simons en staatssecretaris Wallage (sociale zaken) toe de eigen betalingen die gehandicapten voor hulp- en geneesmiddelen te betalen aan een maximum te zullen binden.

Het plan van Simons om ziektekostenverzekeraars die volgend jaar polissen met een vrijwillig risico in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) aanbieden financieel tegemoet te komen, stuitte bij de fracties van PvdA en VVD om uiteenlopende reden op verzet. Het aanbieden van polissen met eigen risico's in de AWBZ is nu nog nadelig voor de verzekeraars. Volgens Simons moet de maatregel de verzekeraars ertoe bewegen polissen met vrijwillige eigen risico's aan te bieden, “om dynamiek in de tent te krijgen”. Zijn partijgenoot Van Otterloo vindt dat “de wereld op zijn kop”. De kosten van gezondheidszorg zullen toenemen in plaats van dalen als de verzekeraars een financiële tegemoetkoming krijgen voor elke verzekerde die een polis met een vrijwillig eigen risico neemt, aldus Van Otterloo.