Ruzie Spanje en België om asielbeleid

BRUSSEL/MADRID, 30 NOV. Een conflict tussen Spanje en België over de behandeling van twee Baskische asielzoekers gisteren een schaduw gelegd over de nieuwe Europese samenwerking op het gebied van het asielbeleid. Spanje is ook boos over de Nederlandse 'taalstrijd' rond het Europese Merkenbureau, en ligt daarom ook dwars bij de besluitvorming rond Europol, dat zijn zetel in Den Haag krijgt.

Dat bleek gisteren in Brussel op een bijeenkomst van de ministers van justitie en binnenlandse zaken uit de 12 lidstaten van de Europese Unie. Het was de eerste keer dat de ministers bijeenkwamen sinds de in werking treding van het Verdrag van Maastricht, dat voorziet in een versterking van de Europese samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken.

Gisteren werd onder andere gesproken over een gemeenschappelijk actieprogramma inzake immigratie- en asielbeleid en over politie- en douanesamenwerking en drugbestrijding. Beide thema's komen aan de orde op de komende Europese top van regeringsleiders, op 10 en 11 december in Brussel. Hoewel er inhoudelijk geen problemen zijn, zorgt de Spaanse opstelling voor politieke problemen.

Spanje neemt het België kwalijk dat het een echtpaar uit Baskenland - dat ervan wordt verdacht lid te zijn van de afscheidingsbeweging ETA en om wiens uitlevering Madrid heeft gevraagd - de status heeft toegekend van kadidaat-politieke vluchteling. Daarom heeft Madrid een algemene reserve geplaatst bij alle initiatieven op het vlak van asielrecht.

De Spaanse regering vindt het principieel onjuist dat iemand uit een EU-lidstaat die wordt verdacht van terrorristische activiteiten, in een andere lidstaat van de EU asiel kan krijgen. De Belgische regering verdedigt zich met het argument dat zij zich grondwettelijk niet kan mengen in de beslissing van de Belgische commissaris-generaal voor de vluchtelingen om het betrokken echtpaar als kandidaat vluchteling te erkennen.

Het conflict met Nederland over het (in Spanje te vestigen) Merkenbureau gaat over het weren van het Nederlands als officiële taak bij die instelling. Nederland eist financiële compensaties voor bedrijven, die nu zijn verplicht om hun dossiers te laten vertalen. Als tegenzet tegen de Nederlandse opstelling, verzet Spanje zich nu tegen technische bsluitvorming rond Europol.