PvdA botst met CDA over forfait huurwaarde

DEN HAAG, 30 NOV. De regeringsfracties van CDA en PvdA hebben een conflict over het huurwaardeforfait. Het CDA, gesteund door oppositiepartij VVD, wil de belasting voor huiseigenaren volgend jaar verlagen van 2,9 naar 2,7 procent. Maar de PvdA en oppositiepartij D66 steunen het kabinetsvoorstel om het forfait procentueel niet te wijzigen.

Bij de behandeling van het zogeheten Belastingplan in de Tweede Kamer presenteerde CDA-woordvoerder De Jong een wijzigingsvoorstel waarbij het kabinet wordt verzocht het forfait te verlagen naar 2,7 procent. Het huurwaardeforfait is een fictief vastgesteld bedrag dat belastingplichtigen met een eigen huis bij hun inkomen moeten optellen.

Het amendement werd “van harte” gesteund door VVD-fractie. “Op grond van mijn berekeningen zou het forfait zelfs met 0,7 procent moeten worden verlaagd ten opzichte van het kabinetsplan”, zei VVD-woordvoerder De Korte. “Met andere woorden: de 2,7 procent van het CDA is de minimale verlaging.”

De PvdA bestrijdt de berekeningsmethode op basis waarvan het CDA tot de verlaging van 0,2 procent komt. Maar wanneer het kabinet zich laat overtuigen door het CDA en het forfait zou worden verlaagd, dan moeten ook de huren worden verlaagd, vindt de PvdA. “Wij houden onder alle omstandigheden vast aan deze koppeling”, zei PvdA-woordvoerder Melkert.

De CDA-fractie noemt twee redenen waarom het forfait moet worden verlaagd. De huren zijn minder gestegen dan begin 1991 werd verwacht. Bij het opmaken van de Tussenbalans, de bezuinigingsoperatie van 17 miljard gulden, verwachtte het kabinet een totale huurstijging van 13,7 procent; dit wordt 10,7 procent. Daarnaast is de waarde van de woningen niet gelijk gebleven, maar met gemiddeld zeven procent gestegen. Huiseigenaren komen daardoor sneller in een hogere waardeklassse terecht.

Wanneer het forfait wordt verlaagd naar 2,7 procent, betekent dit voor de schatkist volgend jaar een inkomstenderving van ongeveer 65 miljoen gulden, aldus De Jong. De CDA-fractie presenteert geen alternatieven. “Het is gewoon een tegenvaller bij de loon- en inkomstenbelasting”, zegt de financieel specialist van de CDA-fractie.