Produktie melk en boter neemt af

GENEVE, 30 NOV. De produktie van melk en boter blijft dalen. Dit jaar zal de wereldproduktie naar verwachting 1 à 2 procent krimpen, zo heeft de GATT bekendgemaakt. Daarmee wordt de lijn die begin dit decennium is ingezet, doorgetrokken. Het onderzoeksrapport schrijft de afname van de melkproduktie toe aan de ontwikkelingen in de voormalige communistische landen en de overheidsplannen voor de reductie van zuiveloverschotten in Europa en Canada. De melkproduktie in Australië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten is gegroeid, net als in sommige ontwikkelingslanden, met name in Azië. De melkconsumptie is wereldwijd sinds 1980 met slechts 1 procent gestegen.

Maar achter deze façade van succes heeft Piëch nog heel wat problemen te overwinnen. Zo wordt hij in zijn drang van VW de beste autofabrikant van Europa te maken permanent gedwarsboomd door de deelstaat Nedersachsen, met 20 procent van de aandelen VW's grootste aandeelhouder. SPD-premier Gerhard Schröder van Nedersachsen is in feite alleen in de werkgelegenheid bij VW geïnteresseerd. Reorganisaties op personeelgebied bij VW worden constant tegengewerkt door grootaandeelhouder Nedersachsen, die zich gesteund weet door VW's raad van commissarissen, waar maar liefst tien van de twintig afgevaardigden worden gerecruteerd uit werknemerskringen.