Politiekorps laks met schonen van kaartenbak

ROTTERDAM, 30 NOV. Het opsporingsbestand van de Centrale Recherche-informatiedienst (CRI) telt voor een kwart dubbeltellingen, er zit een onbekend aantal foutieve gegevens in en er blijken vele gegevens ten onrechte niet in te zijn opgenomen. De politie is dermate laks met het doorgeven en controleren van signaleringen dat het functioneren van het Opsporingssysteem (OPS) in gevaar is. Dat schrijven de ministers van justitie en binnenlandse zaken in een brief aan alle korpsbeheerders.

Een woordvoerder van de CRI te Zoetermeer bevestigt de onvolkomenheden in het bestand. In het OPS worden signalementen geregistreerd van personen, van gestolen (motor)voertuigen en van bromfietsen. Omdat de politie vaak verzuimt na te gaan of de informatie die zij aan de CRI heeft doorgegeven nog juist is, is het OPS 'vervuild' geraakt. Mensen lopen kans te worden aangehouden op grond van foute of achterhaalde informatie.

“Het tijdig afmelden van signaleringen laat nog veel te wensen over”, zegt het hoofd van het signaleringsscentrum van de CRI, H. Wouters in het laatste nummer van het Algemeen Politieblad. Wouters maakt deel uit van de werkgroep 'bestandsvervuiling OPS'. In de vorig jaar opgerichte werkgroep zitten vertegenwoordigingen van de ministeries van binnnenlandse zaken en justitie.

Uit een onderzoek van Wouters in 1989 bleek dat de Rijkspolitie verantwoordelijk was voor 46 procent van de onterechte signaleringen en de gemeentepolitie voor 24 procent. In 1991 waren deze percentages teruggedrongen tot respectievelijk 26 en 20. Dit gegeven en de rapportage in 1991 van de Nationale Ombudsman over onterechte aanhoudingen leidde vorig jaar tot de oprichting van de werkgroep OPS-bestandsvervuiling.

De ministers van justitie en binnenlandse zaken wijzen de korpsbeheerders op het belang van een degelijk OPS voor het Nationaal Schengen Informatiesysteem (NSIS).

“Indien in één van de Schengen-landen een onterechte aanhouding plaats vindt, is dat voor de aangehouden persoon een uiterst vervelende en niet met goede argumenten te verklaren situatie”, aldus de ministers. “Voorts kunnen de daaraan verbonden juridische en financiële gevolgen groot zijn”, voegen zij daaraan toe. “Voorkomen moet worden”, aldus de ministers dat de korpsen de toegang tot het OPS voor hun signaleringen zal worden ontzegd.

De ministers dreigen de korpsen dat dit middel gebruikt zal worden als er niet alles aan wordt gedaan om de bestandsvervuiling tegen te gaan.